Öresunds substansvärde 1 januari - 31 juli 2004

 
 • Substansvärdet[1] ökade med 15,2 procent till 144 kronor per aktie
 • Index[2] steg med 10,2 procent
 •  
   
  SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2004
   


   
  Aktie
   
  Antal
  Marknads-
  värde, Mkr
   
  Kr/aktie
   
  Andel, %
  Wihlborgs
  7 751 200
  769
  27
  18,6
  Bostads AB Drott[3]
  3 997 105
  600
  21
  14,5
  Bilia
  4 104 186
  398
  14
  9,6
  Nobia
  3 678 100
  320
  11
  7,7
  SkiStar
  2 280 400
  244
  9
  5,9
  Sapa
  1 291 500
  243
  8
  5,8
  SCA A
  714 900
  204
  7
  4,9
  Hagströmer & Qviberg
  1 285 858
  183
  6
  4,4
  Avanza
  5 133 847
  152
  5
  3,7
  Custos
  549 972
  94
  3
  2,3
  Övriga värdepapper
   
  393
  14
  9,5
  Övriga tillgångar och skulder, netto
   
  541
  19
  13,1
  Totalt
   
  4 141
  144
  100,0
   

  Börskursen den 31 juli 2004 var 173,50 kronor.
   
   
  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
   


  Extra bolagsstämma
  9 september 2004
  Delårsrapport, januari - september 2004
  18 oktober 2004
  Bokslutskommuniké 2004
  24 januari 2005
  Bolagsstämma
  21 mars 2005
   
  Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se
   
   
  Stockholm den 13 augusti 2004
   
  Mats Qviberg
  Verkställande direktör

  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 28.697.349 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
  [2] Avser Findatas avkastningsindex (SIX Return Index).
  [3] Inlämnade aktier med anledning av erbjudande från Stena Fastigheter (150 kronor per aktie).

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar