Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2018

  • Substansvärdet[1] ökade med 12,4 procent till 135 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 8,4 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2018

Antal Marknadsvärde, Mkr[3] Marknadsvärde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 11 145 000 1 390 31 22,7
Bilia 7 844 087 588 13 9,6
Catena Media 4 013 047 468 10 7,6
Svolder 4 600 000 467 10 7,6
Scandi Standard 7 797 497 441 10 7,2
Ambea 4 000 000 289 6 4,7
Bulten 2 487 535 261 6 4,3
Bahnhof 6 531 715 240 5 3,9
Investor 565 000 217 5 3,5
Övriga noterade värdepapper 1 127 25 18,4
Summa noterade värdepapper 5 489 121 89,5
Onoterade värdepapper
Acne Studios 285 6 4,7
Övriga onoterade värdepapper 75 2 1,2
Summa onoterade värdepapper 360 8 5,9
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 280 6 4,6
Totalt 6 129 135 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2018 var 145,60 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2018 9 oktober 2018, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2018 25 januari 2019, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2018 redovisas den 14 augusti 2018. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 14 augusti 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Informationen lämnades för publicering den 14 augusti 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 302 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.