Öresunds substansvärde 1 januari - 31 oktober 2001KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2001 21 januari 2002
Årsredovisning 2001 mars 2002
Bolagsstämma 22 mars 2002

Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport-tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets-dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds hemsida, www.oresund.se samt på www.huginonline.se

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar