Öresunds substansvärde 1 januari - 31 oktober 2002

Report this content

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2002
 


 
Aktie
 
Antal
Marknads-
värde, Mkr
 
Kr/aktie
 
Andel, %
Wihlborgs
6 036 518
444
46
15,5
SCA
1 400 000
392
41
13,7
Perbio Science
3 006 436
320
33
11,2
Sapa
1 495 300
236
25
8,3
SkiStar
1 222 300
150
16
5,3
Hagströmer & Qviberg
1 821 092
124
13
4,3
Skandia
4 300 000
93
10
3,2
Custos
570 689
79
8
2,8
HQ Fonder
1 061 741
79
8
2,7
Drott B
880 000
75
8
2,6
Övriga aktier
 
517
54
18,1
Övriga tillgångar och skulder, netto
 
350
37
12,3
Totalt
 
2 859
299
100,0
 

 
Börskursen den 31 oktober 2002 var 289,00 kronor.
 
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 136.350 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 299 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.429.433 aktier.
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
 


Bokslutskommuniké 2002
21 januari 2003
Årsredovisning 2002
mars 2003
Bolagsstämma
31 mars 2003
 
Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds hemsida www.oresund.se samt på www.huginonline.se
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar