TMT One AB godkänt för notering på Stockholms Fondbörs O-lista

Stockholm den 26 oktober 2000Mats Qviberg
verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera