Bokslutskommuniké 2003 - OBS! Ändrat datum

Rapportdagar 2004 Bokslutskommuniké 2003 - OBS! Ändrat datum Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 20 januari 2004 (ej som tidigare angivits 22 januari). Rapporter 2004 Redovisningsreglerna innebär att Investors intressebolag från och med år 2004 skall redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden i koncernens resultat- och balansräkning. Detta innebär att Investor måste invänta intressebolagens delårsrapporter innan den egna formella delårsrapporten kan upprättas. I syfte att ge en så snabb information som möjligt till marknaden, kommer emellertid Investor att först redovisa en substansvärderapport baserad på anskaffningsvärdemetoden samt vid senare tillfälle redovisa den formella delårsrapporten. Press- och analytikerträffar anordnas i samband med substansvärderapporten, dock ej i samband med att den formella delårsrapporten offentliggörs. Substansvärde- Formella rapporter delårsrapporter Januari - mars 2004 19 april 28 maj Januari - juni 2004 12 juli 27 augusti Januari - september 2004 12 oktober 26 november INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031201BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031201BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar