Claes Dahlbäck lämnar Investors styrelse vid bolagsstämman 2005, Jacob Wallenberg föreslås bli ny ordförande

Claes Dahlbäck har meddelat Investors nomineringskommitté att han önskar lämna styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman den 11 april 2005. Jacob Wallenberg, nu vice ordförande i styrelsen, föreslås till ny styrelseordförande i Investor från bolagsstämman 2005. ”För mig känns det naturligt att lämna stafettpinnen vidare efter en så lång tid som 27 år som vd, vice ordförande och ordförande i Investor. Investor står idag starkt och går en spännande framtid till mötes. Jag har kvar ett antal andra uppdrag och ser fram emot många ytterligare verksamma år” säger Claes Dahlbäck. ”Claes Dahlbäcks insatser för Investors har varit ovärderliga. Under hans många år som vd gick Investor igenom en fantastisk utveckling. Claes har sedan fortsatt att göra värdefulla insatser för företaget, de senaste åren som ordförande” säger Peter Wallenberg, ordförande i Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar