Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Investors substansvärde uppgick den 31 mars 2003 till 58.869 Mkr (77 kronor per aktie), jämfört med 62.869 Mkr (82 kronor per aktie) vid årsskiftet. Värdet av Investors samtliga tillgångar uppgick den 31 mars 2003 till 76.189 Mkr, jämfört med 79.227 Mkr vid årsskiftet. Nettoskulden uppgick den 31 mars 2003 till 17.320 Mkr (16.358 Mkr vid årsskiftet), vilket motsvarade 23 (21) procent av de totala tillgångarna. De likvida placeringarna uppgick den 31 mars till 10.786 Mkr (5.361). Värdeförändringen av Kärninnehaven uppgick under rapportperioden till - 3.984 Mkr. Av nedgången stod AstraZeneca för -1.474 Mkr, Gambro för -892 Mkr och Ericsson för -852 Mkr. SEB stod för en uppgång om 140 Mkr. Värdeförändringen av Nya investeringar uppgick under rapportperioden till -29 Mkr. Investeringarna uppgick till 326 Mkr, samtidigt som aktier för 474 Mkr avyttrades. Investoraktiens totalavkastning var under årets tre första månader -6 procent jämfört med 2 procent motsvarande period föregående år. För information Lars Wedenborn, Finansdirektör: 08-614 21 41, 070-624 21 41 lars.wedenborn@investorab.com Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 fredrik.lindgren@investorab.com IR-grupp, 08-614 28 00 ir@investorab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00140/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00140/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar