Delårsrapport Januari - September 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Investors substansvärde uppgick den 30 september 2003 till 75.567 Mkr (99 kronor per aktie), jämfört med 62.869 Mkr (82 kronor per aktie) vid årsskiftet, en uppgång med 20 procent. Värdet av Investors samtliga tillgångar uppgick den 30 september 2003 till 95.320 Mkr, jämfört med 79.227 Mkr vid årsskiftet. Nettoskulden uppgick den 30 september 2003 till 19.753 Mkr (16.358 Mkr vid årsskiftet), vilket motsvarade 21 (21) procent av de totala tillgångarna. Värdeförändringen av Kärninnehaven uppgick under rapportperioden till 14.675 Mkr. Samtliga kärninnehav påverkade värdeförändringen positivt. Störst påverkan hade Ericsson med 4.138 Mkr, AstraZeneca med 2.253 Mkr och ABB med 2.228 Mkr. Värdeförändringen av Nya investeringar uppgick under rapportperioden till -86 Mkr. Investeringarna uppgick till 1.407 Mkr, samtidigt som avyttringar för 1.715 Mkr gjordes. Investoraktiens totalavkastning var under rapportperioden 33 procent jämfört med -59 procent motsvarande period föregående år. Under det tredje kvartalet uppgick totalavkastningen till 10 procent. Under den senaste tolvmånadersperioden uppgick totalavkastningen till 52 procent. För information Lars Wedenborn, Finansdirektör: 08-614 21 41, 070-624 21 41 lars.wedenborn@investorab.com Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 fredrik.lindgren@investorab.com IR-grupp, 08-614 28 00 ir@investorab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar