Flaggningsmeddelande

Report this content

Flaggningsmeddelande Stockholm den 23 november 2002 Investors andel av röster och kapital i ABB har förändrats genom förvärv av 38.057.932 aktier. Investors innehav i ABB uppgår efter köpet till 120.067.731 aktier, vilket motsvarar 10,0 procent av rösterna och aktiekapitalet. Per den 5 november 2002 uppgick Investors innehav i ABB till 6,8 procent av rösterna och aktiekapitalet. Tidigare i år deltog Investor i ABB:s konvertibelemission med ett belopp uppgående till MUSD 50. INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor AB är Sveriges största börsnoterade investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt engagerat ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Investor är en ledande ägare i ett antal internationella företag såsom AstraZeneca, Ericsson och SEB. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/23/20021123BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/23/20021123BIT00010/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar