Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Stockholm den 6 oktober 2003 Med anledning av Pyrosequencings förvärv av Personal Chemistry meddelas att Investors aktieinnehav i det sammanslagna bolaget, via det helägda dotterbolaget Investor Growth Capital, uppgår till 6.745.734 aktier, motsvarande 11,7 procent av röster och kapital. Investor Growth Capitals ägande i Personal Chemistry uppgick innan sammanslagningen till 17,0 procent av röster och kapital. Därtill har 929.000 aktier i Pyrosequencing förvärvats i marknaden. Investor Growth Capital äger utöver ovan angivna aktier 2.438.601 teckningsoptioner i Pyrosequencing. Vid fullt utnyttjande av dessa och andras optioner kommer Investors ägande i bolaget att uppgå till 12,7 procent av röster och kapital. INVESTOR AB För ytterligare information: Mikael Horal, Managing Director, Investor Growth Capital; 08-614 18 14, 0708-24 20 14 Fredrik Lindgren, informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar