Formell Delårsrapport januari-juni 2004

Formell Delårsrapport januari-juni 2004 Denna formella delårsrapport bygger på den tidigare publicerade substansvärderapporten som publicerades den 12 juli 2004. Resultat- och balansräkning i denna formella delårsrapport är, till skillnad från substansvärderapporten, upprättad i enlighet med kapitalandelsmetoden. I övrigt skiljer sig rapporterna inte åt. Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att bygga världsledande företag i sektorer där vi genom vårt nätverk och vår kunskap har en relativ fördel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20160/wkr0001.pdf Formell delårsrapport januari-juni 2004

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar