Inbjudan till Investors Årsstämma 2012

 

Investor AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 17 april 2012, klockan 16:00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14:30.

Representanter för media och analytiker är välkomna att närvara under stämman. Möjligheter till intervjuer ges omedelbart efter avslutad stämma. Anmälan sker vid vår pressdisk vid ankomst.

Var vänlig meddela eventuell närvaro till Magnus Dalhammar per e-post, magnus.dalhammar@investorab.com eller på 08-614 21 30.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar