Information från Investors Kapitalmarknadsdag 2004

Vd Marcus Wallenberg upprepade Investors mål att skapa långsiktig substansvärdetillväxt genom att bygga ledande företag i utvalda sektorer. För att öka tillväxtpotentialen engagerar sig Investor dessutom i bolag i olika utvecklingsstadier. Investors internationella nätverk är en tillgång i alla delar av verksamheten, t ex när det gäller att hitta rätt människor till bolagen. Den finansiella flexibiliteten har ökat under året och utdelningspolicyn är oförändrad. Vd för 3 Scandinavia, Shlomo Liran, gick igenom 3G-marknaden och bolagets utveckling. Bolaget har idag omkring 350.000 abonnenter i Sverige och Danmark. Över hälften av den planerade investeringen är nu genomförd. Enligt en oberoende test som utförts under hösten har 3 det bästa 3G-nätet i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i södra Sverige, östra Sverige och norra Norrland. Inom Investor Growth Capital (IGC) har bolagen utvecklats positivt och man är idag väl positionerad för en förbättrad exitmarknad. IGC:s verksamhet i Asia Pacific-regionen presenterades mer ingående. I denna region har man idag omkring 15 investeringar i tillväxtbolag inom teknologisektorn. Bredbandsbolagets Vd Peder Ramel redovisade en positiv utveckling för bolaget. Dess köp av konkurrenten Bostream har ytterligare bidragit till att stärka bolagets position. Bredbandsbolaget har idag över 300.000 abonnenter. Dan Pitulia, Vd för Entific Medical Systems, visade på en fortsatt stark utveckling av försäljning och lönsamhet för bolaget. Över 20.000 personer använder idag bolagets avancerade hörselimplantat. Samtliga presentationer från Investors Kapitalmarknadsdag 2004 finns på www.investorab.com. INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31 Oscar Stege Unger, IR-ansvarig: 08-614 20 59, 070-624 20 59

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar