Investor AB startar nytt Konsultbolag

INVESTOR AB STARTAR NYTT KONSULTBOLAG Investor AB har bildat ett nytt helägt dotterbolag under namnet Novare Human Capital AB. Verksamheten kommer att inriktas på tjänster och rådgivning inom området Personal, idag allmänt kallat Human Resources (HR). Initialt kommer Novare att erbjuda sina tjänster till portföljbolag inom Investor Growth Capital och b-business partners. Inom bolaget finns såväl generalist- som specialistkompetens vilket gör att Novare kommer att kunna tillhandahålla konsulttjänster inom hela HR området. Ett prioriterat område kommer att vara search/rekrytering. "Det finns ett stort behov av professionellt stöd i många tillväxtbolag, som själva inte har möjlighet att bygga upp egna kvalificerade tjänster inom området human resources," säger Fredrik Hillelson, personaldirektör i Investor AB och VD för Novare Human Capital AB. "Att snabbt kunna fokusera på HR-strategier och HR-processer är viktigt för att ett företag långsiktigt skall lyckas växa och nå lönsamhet". För ytterligare information, kontakta Karin Eliasson, Vice VD Novare Human Capital AB Mobil - 070 - 624 21 63 eller 08 - 614 21 63 Fredrik Hillelson, VD Novare Human Capital AB Mobil - 070 624 21 95 eller 08 - 614 21 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar