InvestorAB investerar i SMQ

Investor AB investerar i IT konsulten SQM Investor AB har, genom sitt helägda dotterbolag, Investor Growth Capital, förvärvat ca 13% av onoterade SQM Nordic med 180 anställda och en årsomsätning på SEK 220 mkr. Styrelsen består av företagets två grundare Sven-Erik Wallin, styrelseordförande och Stefan Ersbring samt Håkan Jansson för Investor Growth Capital, Vd är Klaus Gottwald. "Med Investor som delägare skall vi snabbt bli ledande totalleverantörer av e-service och e-supporttjänster I Norden" säger Sven-Erik Wallin. Investor AB www.investorab.com, är en långsiktig aktiv aktieägare i ett flertal multinationella företag så som Ericsson, AstraZeneca och ABB. Vidare har Investor omfattande verksamhet inom riskkapitalsektorn med över USD 3 miljarder satsade och har kontor i Stockholm, New York, Paolo Alto, Hongkong och Amsterdam. Investors totala substansvärde är nära USD 20 miljarder. Investor AB för vidare den långsiktiga traditionen som investerare i tillväxtföretag för att, tillsammans med företagsledningar, skapa nya affärsverksamheter. Investor kombinerar traditionen från väletablerade företag med möjligheter som finns inom nya framtidsinriktade verksamheter och bygger därmed en bro mellan den gamla och den nya ekonomin. Investor Growth Capital är ett av Investor helägt dotterbolag som koncentrerar sin verksamhet på rikskapitalinvesteringar inom IT och läkemedelsindustri i Nordamerika och Europa. SQM, www.sqm.se, bildades 1992 och är ett konsultföretag med tjänster och lösningar för e-handel, kundservice och support. Bland kunderna finns t ex AGA, ATG, Ericsson och SEB. Genom en väl utvecklad specialistkompetens inom supportområdet har företaget uppnått stora framgångar på marknaden. Den största marknaden är Sverige men SQM har även dotterbolag i Norge, Finland och Danmark. För ytterligare information kontakta Håkan Jansson Tel: +46 8 463 38 21 Fax: +46 8 463 38 09 Klaus Gottwald Tel: 08 566 281 30 Mobile: 070 593 32 86 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar