Investors ägande i Ericsson

Investors ägande i Ericsson Med anledning av att Ericsson tillkännagivit resultatet av sin nyemission meddelas att: Investor har tecknat och tilldelats 410.678.896 aktier motsvarande sin pro-rata tilldelning av teckningsrätter samt 27.500.000 aktier baserat på förvärvade teckningsrätter. Därutöver har Investor tilldelats 3.389.340 aktier utan stöd av teckningsrätter. Efter nyemissionen uppgår Investors ägande till totalt 256.660.096 A- aktier och 595.587.036 B-aktier, motsvarande 38,3 procent av rösterna och 5,3 procent av kapitalet. Per den 30 juni uppgick ägandet till 38,7 procent av rösterna och 5,0 procent av kapitalet. INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor AB är Sveriges största börsnoterade investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt engagerat ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Investor är en ledande ägare i ett antal internationella företag såsom AstraZeneca, Ericsson och SEB. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen till aktieägarna har under de senaste 20 åren överstigit 20 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/13/20020913BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/13/20020913BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar