Kommuniké från Investor ABs bolagsstämma

Kommuniké från Investor ABs bolagsstämma Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,40 kronor per aktie, varav 2,25 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 1,15 kronor per aktie avser en extra utdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndag den 28 april 2003. Utdelningen beräknas att sändas ut fredag den 2 maj 2003. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Ordinarie ledamöterna Claes Dahlbäck, Sune Carlsson, Håkan Mogren, Anders Scharp, Peter D. Sutherland, Björn Svedberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg omvaldes. Koichi Nishimura hade undanbett sig omval och avtackades av ordföranden. Ulla Litzén och O. Griffith Sexton nyvaldes. Ulla Litzén är född 1956 och svensk medborgare. Ulla Litzén är VD för W Capital Management samt styrelseledamot i SKF, Atlas Copco och Posten. O. Griffith Sexton är född 1944 och amerikansk medborgare. O. Griffith Sexton är Advisory Director vid Morgan Stanley, Adjunct Professor vid Columbia Business School och Visiting Lecturer vid Princeton University's Bendheim Center for Finance. De registrerade revisionsbolagen KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Carl Lindgren, och Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Jan Birgerson, valdes till revisorer för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007. Revisorerna Caj Nackstad och Gunnar Widhagen samt revisorssuppleanterna Thomas Thiel och Björn Fernström hade undanbett sig omval och avtackades av ordföranden. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse att [REMOVED GRAPHICS]föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Claes Dahlbäck till ordförande. Jacob Wallenberg valdes till vice ordförande. Till kompensationskommitté valdes Claes Dahlbäck, Anders Scharp och Peter D. Sutherland. Till revisionskommitté valdes Claes Dahlbäck, Sune Carlsson och Håkan Mogren. Till finans- och riskkommitté valdes Ulla Litzén, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg. Styrelsen INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar