BOLAGSSTÄMMA

BOLAGSSTÄMMA Invik & Co. AB meddelade idag att dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm godkände styrelsens förslag om kontant utdelning om tre (3) kronor per aktie. Avstämningsdag för denna kontantutdelning är tisdagen den 20 maj 2003. Till ordinarie ledamöter omvaldes Johan Björkman, Rickard von Horn, Lars-Johan Jarnheimer, Johan Klingspor och Wilhelm Klingspor. Cristina Stenbeck valdes till ny ordinare ledamot efter att ha varit styrelsesuppleant sedan 1997. Viveca Ax:son Johnson valdes in som ny styrelseledamot. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman omvaldes Johan Bjorkman till styrelseordförande och Cristina Stenbeck valdes till vice ordförande. Cristina Stenbeck är vice ordförande i Metro International och styrelseledamot i Modern Times Group och Tele2. Viveca Ax:son Johnson är vice ordförande i Nordstjernan, styrelseledamot i Välinge Holding och styrelseordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnson Stiftelse för allmännyttiga ändamål. Bolagstämman beslutade att godkänna den nuvarande processen för nominering av styrelseledamöter. En ordförande från den grupp av större aktieägare med ansvar att nominera styrelseledamöter kommer att tillkännages före årets slut. Bolagsstämman godkände förslaget från Farallon Capital om att stämpla om A-aktier till B-aktier enligt följande. Varje A-aktie kan stämplas om till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall ske under perioden från 23 maj 2003 fram till och med 6 juni 2003. För ytterligare information, besök www.invikab.se, eller kontakta: Anders Fällman, VD tel +46 (0) 8 562 000 20 Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en angsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20040804BIT21060/wkr0001.pdf

Dokument & länkar