BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Report this content

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ INVIK & CO. AB Vid dagens ordinarie bolagsstämma fastställdes styrelsens förslag till utdelning enligt följande: * Kontant belopp om tre (3) kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av kontantutdelning är den 22 maj 2002. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Björkman, Richard von Horn, Lars-Johan Jarnheimer, Johan Klingspor, Wilhelm Klingspor, Jan H Stenbeck samt Pelle Törnberg. Till styrelsesuppleant omvaldes Cristina Stenbeck. På konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Jan Hugo Stenbeck till styrelsens ordförande. Stockholm den 16 maj 2002 INVIK & CO. AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00600/wkr0002.pdf