Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2003 · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. · Moderbolagets skulder till kreditinstitut fortsatte att minska och uppgick vid kvartalets utgång till 1.514 Mkr. Under kvartalet har 600.000 Tele2 B-aktier avyttrats på marknaden till ett värde om 153 Mkr. · Marknadsvärdet på den långsiktiga värdepappersportföljen ökade under kvartalet med 197 Mkr till 4.393 Mkr. · Värdepappershandelns resultat efter finansiella poster uppgick till 2,3 (1,6) Mkr. Fischer Partners Fondkommission har under kvartalet fortsatt ta marknadsandelar på Stockholmsbörsen samtidigt som kostnaderna reducerats. · Försäkringsrörelsens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,3 (-1,2) Mkr. Under kvartalet ökades kundbasen med 8.000 nya kunder. · Aktie-Ansvar, ett dotterbolag till MPK, utsågs i januari till Bästa Fondförvaltare 2002. · Bankrörelsens resultat efter finansiella poster uppgick till 6,9 (5,4) Mkr. Stockholm den 25 april 2003 Anders Fällman Verkställande direktör För ytterligare information, besök www.invikab.se, eller kontakta: Anders Fällman tel +46 (0) 8, VD 562 000 20 Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00750/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar