INVIK EXPANDERAR INOM KAPITALFÖRVALTNING

INVIK EXPANDERAR INOM KAPITALFÖRVALTNING Invik & CO. AB's helägda dotterbolag Modern Privat Kapitalförvaltning MPK Holding AB har träffat avtal om att förvärva OP Financial Services AB. Samtidigt övertar Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB rörelsen i Fondselect AB. Genom dessa förvärv tillförs MPK gruppen ytterligare c a 1 Mdr i förvaltat kapital samt kompletterande förvaltningskompetens. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/06/08/20040804BIT21130/wkr0001.pdf

Dokument & länkar