INVIK HAR ÖVERLÅTIT AKTIERNA I SEC TILL NETCOM

Report this content

INVIK HAR ÖVERLÅTIT AKTIERNA I SEC TILL NETCOM Invik & Co.AB med dotterföretag ("Invik") har överlåtit samtliga aktier i Société Européenne de Communication S.A. (("SEC") till NetCom AB ("NetCom") i utbyte mot aktier i NetCom. I avvaktan på registreringen av nyemissionen har Invik erhållit interimsaktier i NetCom. Inviks innehav i NetCom uppgår därefter till 9.642.608 aktier av serie A och 3.172.196 aktier av serie B, vilka tillsammans motsvarar 8,9% av kapitalet och 24,0% av rösterna i bolaget. För ytterligare information, kontakta: Stig Nordin, Invik & Co. AB, telefon 08-562 000 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/02/20040804BIT21150/wkr0001.pdf

Dokument & länkar