Invik rekryterar ny VD för MPK

INVIK REKRYTERAR NY VD FÖR MPK Invik & Co. AB tillkännagav idag att man har anställt Per Molin som ny verkställande direktör för Inviks kapitalförvaltningsverksamhet MPK. Per Molin är idag chef för Nordeas diskretionära kapitalförvaltningsverksamhet i Luxemburg och han kommer att tillträda befattningen under våren 2004. Invikägda Moderna Försäkringars VD Lars Nordstrand är tillförordnad VD i MPK fram till Per Molins tillträde. MPK förvaltar drygt 7 000 MSEK varav 2 600 MSEK förvaltas av fondbolaget Aktie-Ansvar och 4 400 MSEK förvaltas av MPK kapitalförvaltning. Aktie- Ansvar har haft ett starkt kapitalinflöde under innevarande år, bland annat har hedgefonden Graal mer än tredubblat det förvaltade kapitalet och Avkastningsfonden har ökat det förvaltade kapitalet med närmare 70%. "I Per Molin har vi hittat en toppkraft till MPK för att ytterligare öka kapitalinflödet till Aktie-Ansvars fonder och den traditionella kapitalförvaltningen", säger Inviks VD Anders Fällman. För ytterligare information, besök www.invik.se, eller kontakta: Anders Fällman, VD Invik & Co. AB tel: +46 (0) 8 562 000 20 Henrik Persson, Investor Relations tel: +44 (0) 20 7321 5010 Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett tiotal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar