LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR INOM INVIK & CO. AB

LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR INOM INVIK & CO. AB Under våren 2001 kommer Thomas Jönsson att såsom verkställande direktör i bolaget efterträda Stig Nordin, som vid dagens styrelsesammanträde aviserade sin avgång efter 26 år inom Inviksfären. Thomas Jönsson är idag vice verkställande direktör i bolaget och har varit anställd sedan 1997. Till vice verkställande direktörer i bolaget har även utsetts Håkan Axelsson tillika filialchef Banque Invik S.A. Stockholm och Anders Fällman tillika vice VD i Metro International. S.A. Invik & Co. AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/21/20040804BIT20080/wkr0001.pdf

Dokument & länkar