Moderna Försäkringar Liv ersätter flyttkostnad

MODERNA FÖRSÄKRINGAR LIV ERSÄTTER FLYTTKOSTNAD Invik & Co. AB tillkännagav idag att det helägda dotterbolaget Moderna Försäkringar Liv kommer att kompenserar de kunder som vill flytta sitt pensionskapital till Moderna Försäkringar för de flyttkostnader som deras nuvarande försäkringsbolag belastar dem med. "Det är många pensionssparare som är missnöjda med sitt nuvarande livbolag och som hör av sig till oss och vill flytta sitt sparande till Moderna Försäkringar Liv. Vi vill dem en chans att flytta sina pengar till oss utan att förlora sitt sparade kapital", säger Moderna Försäkringars VD Lars Nordstrand. "Vi erbjuder därför kunden ersättning för dennes flyttkostnad upp till 1% av det sparade kapitalet vilket täcker mellan 10%-100% av flyttkostnaden, beroende på vilket försäkringsbolag man flyttar från." Som en snabbväxande uppstickare på den svenska försäkringsmarknaden anser Moderna Försäkringar att det är viktigt med fungerande konkurrens på marknaden. De flyttkostnader som andra försäkringsbolag belastar sina pensionssparare med har alltid varit främmande för Moderna Försäkringars affärsfilosofi - vi har inte några flyttkostnader för våra kunder. Nu går Moderna Försäkringar ett steg längre och erbjuder ersättning för de som vill flytta sitt pensionssparande till oss. Eftersom Moderna Försäkringar är ett oberoende försäkringsbolag, utan egna fonder, kan våra kunder dessutom själva fritt välja sparform för att maximera sin avkastning. "Moderna Försäkringar sätter alltid kunden i centrum. Vi erbjuder kunden fria sparlösningar både när det gäller var och hur de vill spara. Vi vågar ta den risken. Vi vet att vi har nöjda kunder", säger Lars Nordstrand. För ytterligare information, besök www.invikab.se, eller kontakta: Lars Nordstrand, VD Moderna Försäkringar tel +46 (0) 8 562 006 71 mob +46 (0) 70 496 25 57 Anders Fällman, VD Invik & Co. AB tel +46 (0) 8 562 000 20 Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar