NOMINERINGSPROCESS FÖR BOLAGSSTÄMMA 2004

NOMINERINGSPROCESS FÖR BOLAGSSTÄMMA 2004 I enlighet med beslut vid Invik & Co. ABs bolagsstämma i maj 2003 har den nomineringsgrupp bestående av representanter för de tre ägarfamiljerna Stenbeck, Klingspor och von Horn meddelat Invik att nomineringsprocessen inför bolagsstämman 2004 kommer att ledas av Cristina Stenbeck som ordförande för nomineringsgruppen. Aktieägare som vill lämna förslag avseende representanter till Inviks styrelse kan vända sig till: E-mail:bolagsstamma@invik.se Brev:Bolagsstämma Invik & Co. AB Box 2095 SE-103 13 Stockholm Inviks ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 13 maj 2004. Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT20550/wkr0006.pdf

Dokument & länkar