INVISIOs delårsrapport januari–september 2017: Ny produktkategori och god orderingång

Stockholm den 30 oktober 2017

VD-kommentar
”INVISIO breddar produktutbudet och ökar sin marknadsnärvaro. Under kvartalet presenterade vi vårt intercomsystem för kommunikation i fordon och stärkte vår organisation med fler medarbetare och ett nytt försäljningskontor i Italien. Resultatutvecklingen ska ses mot bakgrund av vår expansion. Vi bygger ett större företag med en bredare produktportfölj, fler marknader, starkare relationer till kunder och ännu bättre framtidsutsikter”, säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Januari–september 2017

 • Intäkter: 247,6 MSEK (248,7)
 • Bruttovinst: 131,2 MSEK (130,6)
 • Bruttomarginal: 53,0 % (52,5)
 • EBITDA: 54,6 MSEK (77,2)
 • Rörelseresultat: 51,3 MSEK (73,5)
 • Rörelsemarginal: 20,7 % (29,5)
 • Periodens resultat: 47,4 MSEK (75,5)
 • Periodens resultat per aktie: 1,08 SEK (1,77)

Juli–september 2017

 • Intäkter: 75,5 MSEK (85,6)
 • Bruttovinst: 42,4 MSEK (45,1)
 • Bruttomarginal: 56,2 % (52,7)
 • EBITDA: 15,2 MSEK (29,0)
 • Rörelseresultat: 14,3 MSEK (27,7)
 • Rörelsemarginal: 18,9 % (32,4)
 • Periodens resultat: 13,1 MSEK (29,9)
 • Periodens resultat per aktie: 0,30 SEK (0,70)

Viktiga händelser under kvartalet

 • INVISIO offentliggjorde en ny produktkategori för kommunikation i fordon. Den första produkten är ett intercomsystem som kommer att vara kommersiellt tillgängligt för kunder inom försvar och säkerhet under andra halvåret 2018.
 • INVISIO vann ett tvåårigt kontrakt med det amerikanska försvarsdepartementet och fick en initial order på 60 MSEK.
 • Orderboken vid kvartalets slut var 171,1 Mkr (162,3).

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 8.30 CET.

Om oss

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.