Delårsrapport nr 3 för inWarehouse

Delårsrapport nr 3 för inWarehouse Ökad omsättning och vinst för inWarehouse under 3:e kvartalet 2004 - Omsättningen ökade till 376,8 (323,3) MSEK, en ökning motsvarande 17 % - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade till 3,0 MSEK (0,5 MSEK) - Fortsatt stadig ökning av antal kunder, order och levererade produkter - Försäljningen via e-handel ökade med 32 % jämfört med motsvarande period 2003 - inWarehouse förvärvar e-handelsföretaget Apparat för att förstärka satsningen kring digital underhållning till hemmet Mer information i bifogat PDF-dokument inWarehouse är ett av Sveriges ledande postorder- och e-handelsföretag på företagsmarknaden för IT-relaterade produkter. Affärsidén är att med ett kostnadseffektivt koncept för distanshandel bidra till att sänka totalkostnaden för företags inköp av IT-relaterade produkter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20130/wkr0001.pdf Delårsrapport IWH Q3-2004 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20130/bild.html Bilder

Dokument & länkar