Dela

Kontakt

 • Niclas Karnhill

  Ansvarig press och samhällskontakter


  0708-70 00 60
  http://www.ip-only.se
 • Citat

  Vi var ute efter en leverantör som kan hantera vårt förändringsarbete och som förstår våra utmaningar. Detta har vi fått i IP-Only vars tjänster har stor flexibilitet och redundans. De har även visat en stark vilja att samarbeta för ytterligare effektivisering.
  Gabriel Westrell, infrastrukturchef på Ramirent
  För oss är det viktigt med en leverantör som kan se till att tekniken används och kontinuerligt utvecklas för att skapa ett konkret affärsvärde för våra kunder och Ramirents verksamhet.
  Gabriel Westrell, infrastrukturchef på Ramirent
  Vi är både glada och stolta över förtroendet från Europas ledande aktör inom maskinuthyrning. Det här nordiska samarbetet är ett kvitto på att vi kan erbjuda högkvalitativa tjänster tillsammans med flexibla kundteam.
  Regina Donato Dahlström, affärsområdeschef för IP-Only Enterprise
  Vi vill koppla ihop det bästa av två världar. Tanken är att man kan starta ett besök digitalt i appen och sedan träffa vårdpersonal fysiskt om det till exempel behövs en provtagning.
  Olof Fredricson, chef för klinikverksamheten på Min Doktor
  Vi vill leverera så mycket nytta som möjligt för våra kunder. En förstklassig infrastruktur som binder samman alla våra tjänster är en effektiv väg att gå.
  Olof Fredricson, chef för klinikverksamheten på Min Doktor
  Det här visar att det inte bara är online som gäller utan att även fysiska möten behövs för att möta en kunds behov. Vi är stolta över att få hjälpa Min Doktor att få sina kliniker uppkopplade för att komplettera den viktiga onlinetjänsten.
  Regina Donato Dahlström, affärsområdeschef för IP-Only Enterprise
  Jag är imponerad av Lykos utveckling från en frisersalong i Dalarna till en lysande stjärna på den svenska e-handelshimlen med omnikanaltänk. Självklart är jag stolt över att få bidra med en nätlösning som möjliggör Lykos fortsatta digitala utveckling.
  Regina Donato Dahlström, affärsområdeschef för IP-Only Enterprise.
  Alla delar i vårt erbjudande kräver ständig uppkoppling. Vi är helt beroende av förstklassig fibrering för att utveckla våra kunders upplevelser av snabbhet och service.
  Dennis Lindahl, it-chef på Lyko
  IP-Onlys lösning passar våra behov och de har vunnit upphandlingen i konkurrens med andra leverantörer.
  Nikos Tsiourdinis, systemförvaltare på Socialstyrelsen
  Det är självklart glädjande att vi får förtroende att leverera en modern lösning med full mobilitet tillsammans med en avancerad kontaktcenterlösning.
  Regina Donato-Dahlström, affärsområdeschef för IP-Only Enterprise
  Samarbete mellan offentliga och privata aktörer är en förutsättning för att fiberutbygganden ska lyckas. Denna lösning är ett kreativt sätt för oss att nå målet att hela kommunen ska kunna vara delaktig i digitala samhället och därmed stora möjligheter för såväl samhällsservice och näringslivsutveckling.
  Pär Wunder, Degerfors kommun
  Ett gott samarbete med Degerfors kommun och de ideella krafterna i den lokala fibergruppen gör det nu möjligt att bygga området i sin helhet, där ingen lämnas utanför. Vi utvärderar nu anbuden vi fått in, inväntar godkänt på bidragsansökan, och kommer därefter kommunicera till våra kunder.
  Carolina Magnusson, IP-Only
  Det kommer ibland tillfällen då man står inför en större branschförändring. Det här är ett sådant tillfälle. När vi tar fram nya tjänster som Smart-WAN är det därför viktigt att vi gör det i nära dialog med våra kunder.
  Fredrik Lindros, Go-to-market Director på IP-Only
  Alla goda ting är tre, men med Smart-WAN är de faktiskt fler. Vi skapar tjänsten utifrån trenden där allt fler it-chefer efterfrågar enklare resor mot molnet med ökad transparens, flexibilitet och säkerhet. När it-chefen frågar efter flexibilitet är Smart-WAN svaret.
  Mikael Westerlund, CTO på IP-Only
  Att en så respekterad aktör som ATG återigen väljer IP-Only visar inte bara att vi levererar kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris utan också att vårt nära samarbete med CDN-kunderna i Norden verkligen uppskattas. Det här samarbetet ligger helt i linje med vår ambition att bli ledande inom CDN i Norden.
  Regina Donato Dahlström, affärsområdeschef för IP-Only Enterprise.
  Att tusentals medborgare på skärgårdsöar, som förut var beroende av långsamma uppkopplingar, har fått ett lika snabbt nät som Stockholms innerstad är naturligtvis roligt. Men framför allt är det samhällsviktigt. Alla i samhället ska ha tillgång till dagens och framtidens samhällsviktiga tjänster. Detta kommer nu bli verklighet för dessa skärgårdsbor.
  Yngve Hässler, Stockholms Skärgårdsnät
  Fiber i skärgården är alltid utmanande men samarbetet med Stockholms Skärgårdsnät är ett bevis på att det kan lyckas. Vi ser fram emot att leverera fiberlösningar till skärgårdsborna, snabbt och driftsäkert.
  Cedric Strauss, ansvarig för byalag på IP-Only
  Vi har arbetar utifrån något vi kallar Vingåkersmodellen. Alla i kommunen erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar. Man delar solidariskt på kostnaderna så att priset blir detsamma oavsett var, och till vem, man bygger. Vingåkersmodellen, som vi tagit fram tillsammans med IP-Only, är en stor del av förklaringen till att vi är en betydligt attraktivare kommun än för bara några år sedan.
  Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåker kommun
  Fibernätet var bara starten, det är nu det roliga börjar. Och det samhällsnyttiga. Vi ser på flera områden just nu där vi använder kraften i vårt fibernät för nyttiga tjänster. Sensortekniken är en sådan där vi tillsammans med IP-Only redan kommit en bit på väg. Publikt wifi har vi redan lanserat.
  Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåker kommun
  Precis som våra gäster blir även vi alltmer digitala och i den utvecklingen krävs nät som både klarar ökad kapacitet och stabilitet då vi befinner oss i en expansionsfas av nya snabbservicerestauranger. Samarbetet med IP-Only är ett sätt för oss att ytterligare förfina den digitala resa vi påbörjat.
  Joakim Carlsson, vd på Nordic Fast Food
  Det är naturligtvis glädjande att en så stor aktör som Nordic Fast Food, med ett välkänt och aktat varumärke som Sibylla, valt oss som partner när morgondagens digitala infrastruktur planeras och implementeras. Detta är ytterligare ett bevis på att vi kan leverera de största lösningarna, till de största kunderna, med de hårdaste kvalitetskraven.
  Regina Donato Dahlström, affärsområdeschef för IP-Only Enterprise
  Detta är nästa logiska steg i digitaliseringen. Efter att infrastrukturen är på plats vill vi kunna ge praktiska tips och knep hur man kommer igång och kan använda fiberns alla möjligheter. Tekniken betyder ingenting om den inte används. Snarare finns risker för ett digitalt utanförskap där vissa grupper i samhället inte kan använda den teknik som finns. Det är detta vi vill motverka med dessa utbildningar.
  Pär Ljunggren, kommunansvarig på IP-Only
  De tidigare kurserna runt om i Sverige har varit fullsatta, vilket inte är så märkligt då höghastighetsbredband via fiber verkligen gör skillnad för människor, inte minst på landsbygden. Vi ser ett stort intresse även I Vikbolandet och hälsar alla välkomna. Kom som du är, ingen förkunskap krävs.
  Lars-Olof Johansson på Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland
  Vaggeryds kommun har tagit ett stort steg in där vi hör hemma – i framtiden.
  Jim Lejon, ordförande i Vaggeryds kommuns Östra fiberförening
  Arbetet med fiberföreningen och kommunen har varit smidigt. Jag vet att många kommuner pratar om fibermålsättningar och hur man snabbast och effektivast kan nå dom. Detta är ett sätt.
  Cedric Strauss, ansvarig för byalagen på IP-Only
  Att vara först och störst är naturligtvis kul, men det intressanta är effekterna vi ser. Siffror i all ära men att vi som en liten landsbygdskommun får samma digitala möjligheter som storstäderna, med en levande glesbygd där folk kan stanna, jobba och kunna använda allt fler digitala samhällstjänster – det är det verkligt roliga.
  Ola Gustafsson, Näringslivs- och fritidsansvarig på Aneby kommun
  Kommunens vilja tillsammans med det stora engagemanget hos fiberföreningarna i Askeryd, Bälaryd, Ralången och Haurida-Vireda i samspel med fiberoperatören IP-Only ligger bakom den positiva utveckling vi ser i kommunen i dag.
  Ola Gustafsson, Näringslivs- och fritidsansvarig på Aneby kommun
  Det är många som bidragit till framgångarna – kommunen, eldsjälar i fiberföreningar och allmänt engagerade medborgare. Att bygga ut fibernät är ett stort och komplicerat projekt som kräver lagarbete. I Aneby har det gett goda resultat.
  Pär Ljunggren, kommunansvarig på IP-Only
  Vi har lärt oss mycket av arbetet i Aneby, det tar vi med oss när vi nu digitaliserar övriga Sverige. Men först firar vi tillsammans med kommunen på lördag.
  Pär Ljunggren, kommunansvarig på IP-Only
  Tillsammans med våra samarbetspartners, däribland IP-Only, har vi varit offensiva med fiberutbyggnaden vilket gör att vi nu har stora möjligheter att fortsätta digitaliseringen med tjänster för samhälle och näringsliv. Motorvägen finns, nu ska vi trafikera den med marknadens bästa och smartaste tjänster. Målet är att förenkla för medborgarna – göra samhällstjänster mer tillgängliga och företagsklimatet bättre. Avsiktsförklaringen med IP-Only är ett stort steg i rätt riktning i detta arbete.
  Anne Mousa Ståhl, bredbandskoordinator, Region Gotland.
  Samarbetet mellan regionen och IP-Only startade redan 2012. Efter att Gotland har byggt ut fiber till en stor majoritet av medborgarna på ön är avsiktsförklaringen med Region Gotland och Länsstyrelsen nästa logiska steg. Digitaliseringen kan bara lyckas i samarbete, och i dag visar vi ett offensivt sådant.
  Tommy Andersson, kommunansvarig IP-Only Gotland
  Efter många samtal med kunder har vi sett att det finns en digital ångest. Många känner sig osäkra och obekväma inför att installera och använda tjänsterna. Efter att vi nu byggt fibernätet till en majoritet av svenskarna är nästa logiska steg kunskap och användning – tekniken och infrastrukturen är inte värd något om den inte används. Tjänsten är rikstäckande, alla ska med, även digitalt.
  Fredrik Relander, produktchef Fiber Fastighet och SME, IP-Only
  Det finns liknande tjänster på marknaden, men ingen som kan hjälpa till med fysisk vidaredragning av kablar. Med IP-Onlys Kom-igång-hjälp tar vi ett steg vidare och förhoppningen är att kunden ska bli självgående med alla tjänster och enheter i hemmet, även om det innebär att man drar ytterligare sladdar.
  Fredrik Relander, produktchef Fiber Fastighet och SME, IP-Only
  När vi nu närmar oss slutet av utbyggnaden är kunskap hur man bäst utnyttjar digitaliseringen nästa logiska steg. Fiberutbyggnaden är en satsning för en levande landsbygd, och utbildningen har samma mål.
  Peter Gevsjö, lokal byggledare i Vikbolandet, IP-Only
  Vi vill alltid vara nära våra kunder och markägare och ett lokalt kontor är ett sätt att uppnå det. Det är även ett sätt för oss att ännu tydligare säkerställa den höga kvalitetsnivå vi kräver i området. Jag vill också uppmana alla våra kunder att kontakta oss om de har frågor eller upplever problem, vår dörr står alltid öppen.
  Peter Gevsjö, lokal byggledare i Vikbolandet, IP-Only
  Det är en fantastisk utveckling vi ser i landet och i Halland. Det är inte konstigt att både nuvarande och tidigare regering fokuserade så mycket på fiberutbyggnaden – den skapar digitala möjligheter för alla, oavsett var man bor. Ytterst är det ett demokrati- och jämlikhetsprojekt. Digital infrastruktur till alla skapar ett mer jämlikt Sverige, vilket inte minst är viktigt då allt fler samhällsviktiga funktioner kräver snabb uppkoppling, däribland e-hälsa och myndighetskontakter.
  Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only
  Nu är den tuffaste biten kvar. Med facit i hand har vi varit för optimistiska vad gäller möjligheterna till en bred och snabb fiberutbyggnad på landsbygden. Förutsättningarna har visat sig vara mer utmanande bland annat på grund av insamling av tusentals privata markavtal, försenade tillstånd från Trafikverket, långa avstånd och mer svårarbetad mark. Ett exempel är Laholm där vi försökte möta tidtabellen för kopparavveckling som invånare drabbats av, en forcering som har visat sig vara för snabb gentemot de markägare och handlingstider som just nu råder för övriga tillstånd. IP-Only har nu en utbyggnad mer anpassad till landsbygden.
  Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only
  Vi tar kvalitetsbrister på stort allvar, och kommer att fördjupa kvalitetsarbetet ytterligare. Vi har hårda krav på både oss själva och våra samarbetspartners.
  Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only
  Trots branschutmaningarna i den avslutande delen av fiberutbyggnaden ligger vi i dag före utsatt tidsplan.
  Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only
  Möjligheten att exempelvis sända damhandboll från uppkopplade arenor har aldrig varit så stor som nu.
  Joakim Palm, produktchefen bakom tjänsten Medianode på IP-Only Enterprise
  Livesändningar ställer helt andra krav på infrastrukturen när den genomförs på distans jämfört med om den sker på plats då kamerastyrning, ljudupptagning och annan teknik måste fungera och kunna fjärrstyras utan avbrott. I dag är nätet tillräckligt stabilt och har tillräckligt låg överföringsfördröjning för att detta ska vara möjligt.
  Joakim Palm, produktchefen bakom tjänsten Medianode på IP-Only Enterprise
  Mediabranschen har alltid haft höga krav på kvalitet. En livesändning med betalande kunder och sponsorer får inte tappa i frames, upplösning eller buffra. Därför är det extra kul att nu kunna erbjuda tjänsten Medianode som håller den kvalitet som innehållsproducenter, tittare och vi kräver. Nu har tekniken för första gången hunnit ifatt efterfrågan inom streaming.
  Fredrik Lindros, affärsområdeschef (tf) för IP-Only Enterprise
  Att ständigt utveckla it-miljön är en nödvändighet för att kunna erbjuda våra kunder den bästa upplevelsen. Uppdaterade nät- och molnlösningar från IP-Only är ett tydligt och offensivt steg i detta arbete.
  Mia Bystedt, it-chef på RNB
  Vi är stolta över att få hjälpa RNB i deras digitaliseringsresa. Efter integrationen mellan DGC:s telefoni- och datakommunikation och IP-Only har vi ett ännu starkare erbjudande inom kommunikation något som jag tycker att våra nya samarbeten illustrerar. RNB, en kund med stora krav på infrastrukturen, är ett glädjande och inspirerande exempel.
  Mattias Wiklund, säljdirektör på IP-Only Enterprise
  Fiberutbyggnaden i landsbygd innebär stora utmaningar för branschens aktörer med omfattande tillståndshantering, långa avstånd och andra markförhållanden än i tätort. IP-Only arbetar på bred front för att förbättra kvaliteten i sina landsbygdsprojekt, ett led i detta har varit att ta fram ett tydligare markavtal.
  Katarina Henriksson, ansvarig för markavtal på IP- Only
  Kunskapen från vår markavtalsgrupp, vilka har mångårig erfarenhet av frågeställningar som rör markanvändning i lantbruket, är ett sätt för oss för att uppnå högre kvalitet. Vi är dessutom mycket glada för att vi lyckats nå samsyn i dessa frågor med LRF Konsult som hjälper många berörda markägare i denna typ av ärenden. För oss är det viktigt att möta problemen och ha en dialog för att kunna skapa de bästa förutsättningar för fiberutbyggnaden och samtidigt möta markägares behov.
  Katarina Henriksson, ansvarig för markavtal på IP- Only
  Nu är det den tuffaste biten kvar – de sista tiotalen procenten för att nå regeringens bredbandsmål. Som med alla samhällsutmaningar så krävs samarbete och samverkan, både mellan oss operatörer och mellan det privata och det offentliga. Det är bara på det sättet Sverige kommer att nå målet.
  Fredrik Karlsson, chef över fiberutbyggnaden på IP-Only
  IP-Only byggde mest av alla aktörer på landsbygden under 2017, något vi ser en effekt av i PTS bredbandskartläggning. Vi kommer bygga mycket även i år, så jag ser redan fram emot nästa års kartläggning.
  Fredrik Karlsson, chef över fiberutbyggnaden på IP-Only.
  Att så många redan beställt fiberanslutning är glädjande, inte minst då det skapar ett digitalt innanförskap i kommunen. När allt fler får snabb och säker tillgång till digitala tjänsterna i kommunen underlättas vardagen, för både medborgaren och kommunen
  Karl-Eddie Brattgjerd, regionchef Mälardalen, IP-Only
  Vi ser ett fortsatt stort intresse i området, och har goda samarbeten med såväl fiberföreningar som kommun. Samarbete är vägen framåt och det är genom dialog över gränser som vi kan nå allas våra höga fibermål.
  Gustav Ståhl, stadsnätschef Uppsala, IP-Only
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp