Dela

Kontakt

 • Niclas Karnhill

  Ansvarig press och samhällskontakter


  0708-70 00 60
  http://www.ip-only.se
 • Citat

  Tillsammans med våra samarbetspartners, däribland IP-Only, har vi varit offensiva med fiberutbyggnaden vilket gör att vi nu har stora möjligheter att fortsätta digitaliseringen med tjänster för samhälle och näringsliv. Motorvägen finns, nu ska vi trafikera den med marknadens bästa och smartaste tjänster. Målet är att förenkla för medborgarna – göra samhällstjänster mer tillgängliga och företagsklimatet bättre. Avsiktsförklaringen med IP-Only är ett stort steg i rätt riktning i detta arbete.
  Anne Mousa Ståhl, bredbandskoordinator, Region Gotland.
  Samarbetet mellan regionen och IP-Only startade redan 2012. Efter att Gotland har byggt ut fiber till en stor majoritet av medborgarna på ön är avsiktsförklaringen med Region Gotland och Länsstyrelsen nästa logiska steg. Digitaliseringen kan bara lyckas i samarbete, och i dag visar vi ett offensivt sådant.
  Tommy Andersson, kommunansvarig IP-Only Gotland
  Efter många samtal med kunder har vi sett att det finns en digital ångest. Många känner sig osäkra och obekväma inför att installera och använda tjänsterna. Efter att vi nu byggt fibernätet till en majoritet av svenskarna är nästa logiska steg kunskap och användning – tekniken och infrastrukturen är inte värd något om den inte används. Tjänsten är rikstäckande, alla ska med, även digitalt.
  Fredrik Relander, produktchef Fiber Fastighet och SME, IP-Only
  Det finns liknande tjänster på marknaden, men ingen som kan hjälpa till med fysisk vidaredragning av kablar. Med IP-Onlys Kom-igång-hjälp tar vi ett steg vidare och förhoppningen är att kunden ska bli självgående med alla tjänster och enheter i hemmet, även om det innebär att man drar ytterligare sladdar.
  Fredrik Relander, produktchef Fiber Fastighet och SME, IP-Only
  När vi nu närmar oss slutet av utbyggnaden är kunskap hur man bäst utnyttjar digitaliseringen nästa logiska steg. Fiberutbyggnaden är en satsning för en levande landsbygd, och utbildningen har samma mål.
  Peter Gevsjö, lokal byggledare i Vikbolandet, IP-Only
  Vi vill alltid vara nära våra kunder och markägare och ett lokalt kontor är ett sätt att uppnå det. Det är även ett sätt för oss att ännu tydligare säkerställa den höga kvalitetsnivå vi kräver i området. Jag vill också uppmana alla våra kunder att kontakta oss om de har frågor eller upplever problem, vår dörr står alltid öppen.
  Peter Gevsjö, lokal byggledare i Vikbolandet, IP-Only
  Det är en fantastisk utveckling vi ser i landet och i Halland. Det är inte konstigt att både nuvarande och tidigare regering fokuserade så mycket på fiberutbyggnaden – den skapar digitala möjligheter för alla, oavsett var man bor. Ytterst är det ett demokrati- och jämlikhetsprojekt. Digital infrastruktur till alla skapar ett mer jämlikt Sverige, vilket inte minst är viktigt då allt fler samhällsviktiga funktioner kräver snabb uppkoppling, däribland e-hälsa och myndighetskontakter.
  Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only
  Nu är den tuffaste biten kvar. Med facit i hand har vi varit för optimistiska vad gäller möjligheterna till en bred och snabb fiberutbyggnad på landsbygden. Förutsättningarna har visat sig vara mer utmanande bland annat på grund av insamling av tusentals privata markavtal, försenade tillstånd från Trafikverket, långa avstånd och mer svårarbetad mark. Ett exempel är Laholm där vi försökte möta tidtabellen för kopparavveckling som invånare drabbats av, en forcering som har visat sig vara för snabb gentemot de markägare och handlingstider som just nu råder för övriga tillstånd. IP-Only har nu en utbyggnad mer anpassad till landsbygden.
  Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only
  Vi tar kvalitetsbrister på stort allvar, och kommer att fördjupa kvalitetsarbetet ytterligare. Vi har hårda krav på både oss själva och våra samarbetspartners.
  Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only
  Trots branschutmaningarna i den avslutande delen av fiberutbyggnaden ligger vi i dag före utsatt tidsplan.
  Jimmy Stigevall, senior strateg på IP-Only
  Möjligheten att exempelvis sända damhandboll från uppkopplade arenor har aldrig varit så stor som nu.
  Joakim Palm, produktchefen bakom tjänsten Medianode på IP-Only Enterprise
  Livesändningar ställer helt andra krav på infrastrukturen när den genomförs på distans jämfört med om den sker på plats då kamerastyrning, ljudupptagning och annan teknik måste fungera och kunna fjärrstyras utan avbrott. I dag är nätet tillräckligt stabilt och har tillräckligt låg överföringsfördröjning för att detta ska vara möjligt.
  Joakim Palm, produktchefen bakom tjänsten Medianode på IP-Only Enterprise
  Mediabranschen har alltid haft höga krav på kvalitet. En livesändning med betalande kunder och sponsorer får inte tappa i frames, upplösning eller buffra. Därför är det extra kul att nu kunna erbjuda tjänsten Medianode som håller den kvalitet som innehållsproducenter, tittare och vi kräver. Nu har tekniken för första gången hunnit ifatt efterfrågan inom streaming.
  Fredrik Lindros, affärsområdeschef (tf) för IP-Only Enterprise
  Att ständigt utveckla it-miljön är en nödvändighet för att kunna erbjuda våra kunder den bästa upplevelsen. Uppdaterade nät- och molnlösningar från IP-Only är ett tydligt och offensivt steg i detta arbete.
  Mia Bystedt, it-chef på RNB
  Vi är stolta över att få hjälpa RNB i deras digitaliseringsresa. Efter integrationen mellan DGC:s telefoni- och datakommunikation och IP-Only har vi ett ännu starkare erbjudande inom kommunikation något som jag tycker att våra nya samarbeten illustrerar. RNB, en kund med stora krav på infrastrukturen, är ett glädjande och inspirerande exempel.
  Mattias Wiklund, säljdirektör på IP-Only Enterprise
  Fiberutbyggnaden i landsbygd innebär stora utmaningar för branschens aktörer med omfattande tillståndshantering, långa avstånd och andra markförhållanden än i tätort. IP-Only arbetar på bred front för att förbättra kvaliteten i sina landsbygdsprojekt, ett led i detta har varit att ta fram ett tydligare markavtal.
  Katarina Henriksson, ansvarig för markavtal på IP- Only
  Kunskapen från vår markavtalsgrupp, vilka har mångårig erfarenhet av frågeställningar som rör markanvändning i lantbruket, är ett sätt för oss för att uppnå högre kvalitet. Vi är dessutom mycket glada för att vi lyckats nå samsyn i dessa frågor med LRF Konsult som hjälper många berörda markägare i denna typ av ärenden. För oss är det viktigt att möta problemen och ha en dialog för att kunna skapa de bästa förutsättningar för fiberutbyggnaden och samtidigt möta markägares behov.
  Katarina Henriksson, ansvarig för markavtal på IP- Only
  Nu är det den tuffaste biten kvar – de sista tiotalen procenten för att nå regeringens bredbandsmål. Som med alla samhällsutmaningar så krävs samarbete och samverkan, både mellan oss operatörer och mellan det privata och det offentliga. Det är bara på det sättet Sverige kommer att nå målet.
  Fredrik Karlsson, chef över fiberutbyggnaden på IP-Only
  IP-Only byggde mest av alla aktörer på landsbygden under 2017, något vi ser en effekt av i PTS bredbandskartläggning. Vi kommer bygga mycket även i år, så jag ser redan fram emot nästa års kartläggning.
  Fredrik Karlsson, chef över fiberutbyggnaden på IP-Only.
  Att så många redan beställt fiberanslutning är glädjande, inte minst då det skapar ett digitalt innanförskap i kommunen. När allt fler får snabb och säker tillgång till digitala tjänsterna i kommunen underlättas vardagen, för både medborgaren och kommunen
  Karl-Eddie Brattgjerd, regionchef Mälardalen, IP-Only
  Vi ser ett fortsatt stort intresse i området, och har goda samarbeten med såväl fiberföreningar som kommun. Samarbete är vägen framåt och det är genom dialog över gränser som vi kan nå allas våra höga fibermål.
  Gustav Ståhl, stadsnätschef Uppsala, IP-Only
  IP-Only har utvecklats starkt genom förvärv och en snabb organisk tillväxt och går nu in i en ny tillväxtfas. Jag är övertygad om att Frida Westerberg med sin kompetens och tydliga ledarskap kommer att driva de förändringar som krävs för att utveckla bolaget till nästa nivå.
  Gunnar Asp, ordförande för IP-Only
  Vi har en spännande tid framför oss och det är otroligt inspirerande att få vara med och utveckla förutsättningarna för att svenska företag, kommuner och hushåll ska kunna ta del av den snabba förändringstakt som sker genom digitala tjänster och erbjudanden. Fibernäten är grunden som möjliggör den våg av digitalisering som nu accelererar i hela vårt samhälle och IP-Only är unikt positionerat. Det gäller att vi är effektiva och har fokus på de tjänster som bidrar med störst värde för våra kunder.
  Frida Westerberg vd och koncernchef för IP­-Only
  Jag har fått leda IP-Only under en stark expansionsperiod. Vi har varit framgångsrika på privatmarknaden och är den aktör som byggt flest fiberanslutningar på landsbygden under 2017. Jag välkomnar Frida Westerberg som ny vd och vet att hon har det som krävs för IP-Onlys fortsatta tillväxtresa.
  Henrik Ringmar
  2018 är fiberbyggandets år och samhällsvinsterna blir betydande. Företagsverksamheter underlättas, jobb på distans likaså och sjukvården blir mer tillgänglig. Fibersatsningen som vi är mitt uppe i nu är en extremt viktig infrastruktursatsning.
  Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande i Borgholm
  Vi har ett utmanande branschproblem i långsam tillståndshantering och därtill att tusentals markavtal måste samlas in, men det är ingenting som utmanar våra övergripande mål. 2018 kommer bli året vi bygger flest fiberanslutningar på landsbygden på Öland, precis som vi gör i hela landet.
  säger Jan Gunnarsson, stadsnätschef Öst
  2017 var ett bra digitalt år för Kalix. Vi inledde samarbeten med privata initiativ – vilket är den klokaste vägen framåt. Dessa samarbeten har redan nu visat resultat vilket vi är glada för.
  Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Kalix
  Under 2017 började vi bygga ut fibernätet i tätorten i stor skala vilket gjorde att vår lilla stad i norr fick samma digitala möjligheter som storstäder, och den chansen tog vi.
  Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Kalix
  Att vi har så bra samarbete med många kommuner, däribland Kalix, underlättar för medborgarna som då kan få sin fiberanslutning snabbare och i många fall billigare. Men det är en komplex utbyggnad som är beroende av markavtal och tillstånd från olika parter. Att utbyggnaden kan ta uppemot två år är därför inte ovanligt för operatörer.
  Mats Nilsson, regionchef norr på IP-Only
  Det smarta hemmet och välfärdstjänster är redan här och förutsättningen för dessa är i många fall en snabb internetuppkoppling – och därmed fibernät. Vi ser allt fler lösningar som underlättar för medborgarna och vi har bara sett början.
  Mats Nilsson, regionchef norr på IP-Only
  Detta är en offensiv satsning som kommer ge våra kunder ett bredare erbjudande. Förutom att vi kommer bli en större och stabilare aktör finns det även stora samordningsvinster mellan DGC:s och IP-Onlys verksamheter, i allt från nät till försäljning och marknad.
  Henrik Ringmar, koncernchef för IP-Only
  Vi har under hösten arbetat intensivt tillsammans med att förbereda organisationerna för detta och med att hitta bästa tänkbara struktur ur ett kundperspektiv. Det känns jättebra att vi nu sparkar igång den nya gemensamma organisationen och det är kul att konstatera genom den här processen att IP-Only och DGC har mycket gemensamt i kultur och värderingar. Jag ser fram emot att jobba med alla nya medarbetare från DGC.
  Henrik Ringmar, koncernchef för IP-Only
  Detta är goda nyheter för alla vänner av ett digitalt jämlikt Sverige. Redan under 2018 kommer en majoritet av våra kunder i Örnsköldsvik ha möjlighet att surfa på höghastighetsbredband. Detta innebär möjligheter – bland annat ett flexiblare arbetsliv och tillgång till morgondagens samhällstjänster, däribland e-hälsolösningar.
  Mats Nilsson, regionchef Norr på IP-Only
  Just nu pågår försäljning i många områden och intresset är högt. Redan nu har nästan var tredje beställt. Antal beställningar ökar hela tiden.
  Mats Nilsson, regionchef Norr på IP-Only
  Medelpad är en del av vår norrsatsning. Tidigare i år har vi visat positiv utveckling i Östersund, Åre, Krokom och Kalix. I går presenterade vi en storsatsning i Luleå och i dag kan vi presentera glädjande siffror i Medelpad. Det händer mycket i norr och som norrlänning är det självklart extra kul.
  Mats Nilsson, regionchef Norr på IP-Only
  De allra flesta områden ser bra ut. I exempelvis Timrås tolv områden så ser det bra ut i elva, men mer utmanande i det tolfte – Söråker. Där har kunderna dessvärre fått vänta för länge och ser nu på möjliga vägar framåt. Detta kommer vi även att kommunicera till kunderna.
  Mats Nilsson, regionchef Norr på IP-Only
  Vi ser en enorm efterfrågan just nu, och vi har en stor organisation som är redo. Men utmaningar finns som tyvärr ibland medför förseningar, bland annat för långa tillståndsprocesser. Jag upplever ändå att kunderna har stor förståelse för detta.
  Håkan Lundgren, stadsnätschef på IP-Only
  För att nå regeringens och våra offensiva bredbandsmål krävs smarta samarbeten. När det handlar om komplex fiberutbyggnad är det naturligt med samarbeten mellan kommuner och privata aktörer där båda parternas sammanvägda kunskap blir ovärderlig.
  Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun
  Det finns flera skäl till att vi i Luleå vill accelerera utbyggnaden. Fibernätet är i många fall nödvändig för att kunna utnyttja morgondagens digitala vårdtjänster, vilket gör sjukvården mer tillgänglig, till exempel. Arbetslivet underlättas då möjligheterna till distansarbete ökar, vilket gör att landsorten vitaliseras. Fibernätet minskar avstånd mellan människor, helt enkelt.
  Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun
  Redan i dag ser vi en stor efterfrågan i Luleå då nära hälften av de tillfrågade har anmält intresse för fiberanslutning. Det är en bra start, men vi är inte nöjda. Vi, precis som Luleå kommun, vill att alla ska få morgondagens digitala möjligheter. Hundra procent är målet.
  Mats Olofson, senior affärsutvecklare på IP-Only
  Vi ser att denna satsning främst har två stora fördelar för kommuninvånaren. För det första får denna ett snabbt och stabilt nät, vilket möjliggör inte bara arbete på distans utan att verksamheter kan finnas kvar på landsbygden med samma villkor som i tätorten. För det andra öppnar detta upp för morgondagens e-hälsolösningar som gör sjukvården mer tillgänglig.
  Carina Zachau, kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga
  När man bygger fibernät i så stora områden, under så kort tid, finns självklart utmaningar. Att få in alla markavtal är ett sådant. Jag tror och hoppas att Örkelljungaborna, i likhet med övriga landet, ser värdet av att bidra så att det går så fort som möjligt. Fibernätet skapar möjligheter, och vi är en av de kommunerna som ska utnyttja dem mest.
  Carina Zachau, kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga
  Vi har många samhällsviktiga samarbeten med kommuner och är glada över att Örkelljunga har blivit en av dessa. En naturlig fortsättning på fiberutbyggnaden är att fylla nätet med innehåll som verkligen betyder något för medborgarna, och sjukvårdstjänster över ett snabbt, säkert och stabilt nät är ett sådant exempel. Vårt samarbete med Örkelljunga har detta breda synsätt, något vi är övertygade kommer att betyda mycket för kommunmedborgarna.
  JC Svensson, regionchef syd på IP-Only
  Att Gotland ligger långt framme med fiberutbyggnaden i Sverige vet vi, inte minst efter PTS bredbandskartläggning som görs varje år. Vi är både stolta och glada över att detta långa, strategiska arbete nu även uppmärksammas av Europeiska unionen. Vi ser utnämningen som ett glädjande bevis på hur långt man kan komma med energi, vilja och – inte minst – samverkan över gränser.
  Anne Mousa Ståhl, bredbandskoordinator på Region Gotland
  Först och främst blir jag stolt och glad som gotlänning över att ön får ett pris som uppmärksammar innovativa lösningar. Yrkessmässigt vet jag dessutom hur mycket arbete som ligger bakom detta pris. Region Gotland har gjort ett mycket bra jobb med att samordna utbyggnaden, och varit öppna för innovativa lösningar och samarbeten – bland annat med oss på IP-Only. Det är det detta priset belönar.
  Tommy Andersson, stadsnätschef IP-Only Gotland
  Givet vår verksamhet i många städer, ofta med teknikhjälpmedel, ställs det höga krav på prestanda och stabilitet i datakommunikationsnätet – grunden för vår digitalisering. Vi ser fram emot att tillsammans med IP-Only ta ytterligare ett steg i detta arbete.
  Susann Hedlund, CTO, Din Bil
  Med lösningen från IP-Only fortsätter vi vår offensiva digitalisering. VI får ett enhetligt nätverk med bättre kapacitet och redundans än i dag, vilket ger en trygghet till oss men ytterst fördelar för våra kunder.
  Susann Hedlund, CTO, Din Bil
  Vi vet vad kommunikationsmiljön är värd för Din Bils verksamhet och kunder. Nu ser vi fram emot att ta den till en högre nivå – med ökad prestanda och stabilitet. Vi är vana vid att leverera affärskritisk nätinfrastruktur till större företag och är motiverade och ödmjuka inför att leverera detta även till Din Bil.
  Mikael Philipsson, vd IP-Only Networks
  Fibernätet är en förutsättning för morgondagens arbetsliv och samhällstjänster. Bland annat ser vi en intensiv utveckling av digitala vårdtjänster, vilka förenklar för medborgarna och gör att vården blir mer tillgänglig. Tryggheten ökar. För oss är det därför självklart att bygga ut fibernätet så snabbt som möjligt.
  Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande i Borgholm
  En viktig aspekt i fiberutbyggnaden är medborgarnas engagemang, inte minst när det handlar om markavtal. Genom en snabb hantering av dessa avtal medverkar vi allihop till att utbyggnaden går så fort som möjligt. Och det vinner hela ön på.
  Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande i Borgholm
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp