Delårsrapport första kvartalet 2018

Irisity AB (publ) levererar fortsatt tillväxt och förbättrat resultat under omfattande investeringar.

VD-kommenterar första kvartalet:

Omsättningen ökade under perioden med 102% procent till 9,5 MSEK (4,7), rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1,2 MSEK (-4,3). Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-5,5). Båda resultatnivåerna enligt plan. Under perioden har kostnader för R&D, internationalisering och förstärkning av organisation uppgått till 3 MSEK varav 1,2 MSEK utgör direkta investeringar. Bruttomarginalen sjönk något och uppgick till 75,4 procent (79,8) vilket förklaras med ökade kostnader för underleverantörer.

Irisity fortsätter arbetet med att ställa om till en mjukvarubaserad affärsmodell enligt SaaS (Software as a Service). Denna omställning sker gradvis under resterande del av 2018, varvid omfattande investeringar fortsatt tas i R&D, organisation samt internationalisering.

Under kvartalet intensifierades säljarbetet av IRIS™ i syfte att teckna internationella SaaS avtal, varvid samarbetsavtal hittills tecknats med Portugals ledande säkerhetsbolag Trivalor AS samt den globala säkerhetskoncernen G4S enhet i Lettland. Båda samarbetsavtalen inleds med objektsverifieringar inkluderande cirka 3-5 skyddsobjekt. Ytterligare samarbetsavtal förväntas tecknas under kommande kvartal.

Marcus Bäcklund

Första kvartalet 2018 i sammandrag:

  • Faktureringen uppgick till 9,3 MSEK (4,8)
  • Omsättningen uppgick till 9,5 MSEK (4,7), varav aktiverat arbete stod för 2,8 MSEK (0,6).
  • Bruttomarginalen uppgick till 75,4 procent (79,8).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,2 MSEK (-4,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-5,5).
  • MRR uppgick till 0,1 MSEK (0).
  • Bolaget fortsätter att komplettera affärsmodellen med SaaS-licensiering.
  • Bolagsverket registrerade emissionen den 15 januari 2018.
  • Bolaget tillfördes under januari en emissionslikvid efter emissionskostnader om 30,4 MSEK.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on May 24, 2018.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar