Irisity har publicerat årsredovisning för 2017

Report this content

Göteborg — Irisity AB (publ) redovisar 35% tillväxt samt positivt rörelseresultat, EBITDA för helåret 2017.

Irisity A R2017 20180315 MBIrisity A R2017 20180315 MBVD-kommentar:

Irisity inledde 2017 med en ny strategi att ställa om till affärsmodellen SaaS samt ta bolaget till lönsamhet. Under första halvåret genomfördes därför ett framgångsrikt förändrings- och rationaliseringsarbete, vilket från och med andra kvartalet tog bolaget till positivt resultat.

I augusti bytte bolaget namn till Irisity AB (publ) med varumärket IRIS™ för SaaS tjänsten samt kortnamnet iris, för Nasdaq First North.

Irisity ställer om affärsmodellen och fokuserar mot en prenumerationsbaserad SaaS modell. Kunder är ledande säkerhetsbolag såväl nationellt som internationellt. Leverans sker genom vår Security as a Service, IRIS™ för högprecisionsdetektering av mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden och närmast helt störningsfritt.

Omsättningen ökade under året med 35% procent till 35,3 MSEK (26,1), rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0,7 (-6,7). Det ackumulerade nettoresultatet för året uppgick till -3,5 MSEK (-15,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapitalet) uppgick till 0,08 MSEK (-7,5) och soliditeten var 52,4 procent (25,5).

Marcus Bäcklund

Årsredovisningen finns på: www.irisity.com 

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92

E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on March 15, 2018.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se