Delårsrapport 2000-01-01 - 2000-09-30

DELÅRSRAPPORT 2000-01-01 - 2000-09-30 * Stora satsningar på marknadsföring * IVS @ med koppling till Internet * Trafikövervakningssystem till Essingeleden * Omsättning 3,0 (9,0) Mkr * Nettoresultat -6,4 (-2,7) Mkr * Likvida medel 8,4 (0,3) Mkr ISEC har efter nyemissionen under våren inlett en internationell marknadsföring av bolagets koncept och möts av ett stort intresse vilket redan resulterat i ett flertal förfrågningar från utländska kunder. Bolagets marknadsföring av AVISS@ och IVS@ har intensifierats och bolaget har aktivt fullföljt de uppsatta aktivitetsplanerna, framförallt i Europa, enligt tidigare fastlagd strategi. Därutöver har en kampanj mot kärnkraftindustrin i USA genomförts med god respons. Med stöd av de många marknadsinsatserna som genomförts och den respons som erhållits kvarstår de långsiktigt positiva prognoserna för bolagets utveckling. Emellertid är årets omsättning och resultat kraftigt försämrat jämfört med prospektet för nyemissionen. Det har visat sig att upphandlingstiderna generellt är betydligt längre än förväntat, vilket påverkar innevarande års utfall negativt. Bolagets omsättning under perioden uppgår till 3,0 miljoner kronor och resultat efter finansnetto uppgår till -6,4 miljoner kronor. För fjärde kvartalet förväntas ett nollresultat vilket innebär att resultat efter finansnetto vid årets slut förblir på samma nivå som vid tredje kvartalets utgång. Helsingborg 2000-10-26 För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Barringer eller Hans-Åke Teinvall telefon 042-334 800, e-post info@isec.nu eller hemsida www.isec.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01480/bit0002.pdf

Dokument & länkar