Rapport från ordinarie bolagsstämma i ISEC Intelligent Security AB

Rapport från ordinarie bolagsstämma i ISEC Intelligent Security AB Rekryteringar genomförda AVISS presenteras för europeiska kärnkraftverk Securitas levererar IVS till Regeringskansliet Omval av styrelsen Optionsprogram för samtliga anställda i bolaget Köpoptioner till styrelsen Vid dagens ordinarie bolagsstämma i ISEC Intelligent Security berättade VD Niklas Barringer om bolagets verksamhet och framtidsutsikter. "Vi är i en tillväxtfas", sade han, "ISEC har genomfört viktiga rekryteringar och vår marknadsbearbetning har ökat kraftigt. För närvarande bearbetas alla europeiska kärnkraftverk med speciella insatser på den Nordiska marknaden. Den nu slutförda leveransen av AVISS till Forsmark utgör en strategisk referens vid denna bearbetning. Prognosen för året är oförändrad." Niklas Barringer berättade också att ordern till Securitas på 3,5 miljoner kronor levererats enligt plan och att slutkunden är Regeringskansliet i Stockholm. Regeringskansliet har en av de största säkerhetsanläggningarna i Sverige och därtill mycket höga krav. ISEC har under den senaste tiden genom bl.a. Securitas offererat IVS till ett flertal större säkerhetsprojekt. "Samarbetet med Securitas är strategiskt mycket viktig" säger Niklas Barringer. En större offert har lämnats till Thomson i Frankrike som ett resultat av de tidigare lyckosamma leveranserna. Bolagsstämman beslöt att omvälja Ernst G. Knappe, Niklas Barringer, Rolf Bergström, Bert Levin och Göran Sigfridsson som styrelseledamöter samt Ragnar Lindqvist som styrelsesuppleant. Stämman beslöt att utdelning inte skulle ske samt om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Ernst G. Knappe som styrelsens ordförande. Vidare beslöts att godkänna styrelsens förslag till optionsprogram för de anställda. Ernst & Young Corporate Finance har gjort en oberoende värdering enligt "Black-Scholes metoden" och fastställt priset på teckningsoptioner och optionsrätter. De anställda skall erbjudas ett incitamentsprogram för att höja motivationen i det framtida arbetet inom bolaget och attrahera särskild kompetens till bolaget. Optionsprogrammet medför en ökning av antalet aktier med maximalt 45.000 stycken aktier och en utspädning av aktiekapitalet med maximalt 5 %. Vid stämman beslöts också att godkänna att styrelsens externa ledamöter får köpa vardera 3.000 optionsrätter från Industrifonden, som är bolagets störste enskilda aktieägare, till samma ekonomiska villkor som de anställda. För ytterligare information kontakta: Hans-Åke Teinvall eller Niklas Barringer, 042 - 33 48 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20001003BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20001003BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

ISEC utvecklar och marknadsför audiovisuella övervakningssystem.

Dokument & länkar