PRESSMEDDELANDE, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2017

ISR Immune System Regulation Holding AB årsredovisning för 2017 är nu publicerad på bolagets webbplats: ISRAB.se 

Årsstämman

Årsstämman kommer, som tidigare annonserats, att hållas den 23 maj 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]
 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 08.37 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om oss

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.israb.se