Danska patienter får vård på ISS svenska sjukhus

Report this content

Danska patienter får vård på ISS svenska sjukhus ISS sex närsjukhus i Stockholm och Uppsala ingår nu i den danska sjukvårdens beredskap för att garantera patienter högst två månaders väntan på behandling. ISS erbjuder gratis resa, tur och retur. ISS har just tecknat avtal med den danska motsvarigheten till Landstingsförbundet om att ställa koncernens sex svenska närsjukhus till förfogande för den danska regeringens vårdgaranti. Garantin infördes för hela landet i juni och betyder att danska patienter ska erbjudas behandling i annat landsting, eller på privatsjukhus, om väntetiden överskrider två månader. Det svenska ISS-företag som ska ansvara för vården är M&M Medical AB, som redan har motsvarande avtal med svenska landsting och den norska staten. För ISS är avtalet först och främst en markering av att man är redo att spela en roll i den förestående omstruktureringen av den danska sjukvården. - De närmaste åren kommer stora förändringar att ske inom sjukvården. Vi vill visa att vi är beredda att delta i den utvecklingen, säger Henrik Fabricius, direktör för ISS CarePartner Norden. ISS har än så länge begränsade förväntningar på antalet patienter från Danmark. - Vi förväntar oss inte inledningsvis ett stort antal operationer genom avtalet. Men vi gläder oss åt att kunna hjälpa till med att minska väntetiderna för de danska patienterna. Vi är specialister på kirurgi, gråstarroperationer och ortopedi, bl a höft, knä- och ryggoperationer, säger Henrik Fabricius. ISS betalar transporten För att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra behandlingsstäder erbjuder ISS gratis transport tur och retur. - Andra ber patienterna själva bekosta resan, det gör inte vi. Men extra omkostnader för uppehälle utöver det nödvändiga får patienterna stå för själva, säger Henrik Fabricius. För mer information kontakta Henrik Fabricius Mer information om M&M Medical finns Direktör på www.mm-medical.se ISS CarePartner Norden Foton kan laddas hem från +45 28 27 51 61 www.iss.dk/mm-medical Fakta om M&M Medical AB M&M Medical AB driver verksamhet i Stockholm, Uppsala och Göteborg och har totalt 500 anställda, varav 110 läkare och 220 sjuksköterskor. Företaget har årligen omkring 400.000 patientkontakter. Som ett av de få sjukhusen i Norden är M&M Medical kvalitetscertifierat enligt ISO 9002, vilket betyder att alla arbetsprocesser är väl dokumenterade. M&M Medicals största kund är Stockholms Läns Landsting. Bland andra kunder finns försäkringsbolag och landets övriga landsting. M&M Medical har dessutom sedan tidigare motsvarande avtal med det norska Rikstrygdeverket om att minska de norska väntelistorna med upp till 5.000 operationer fram till 2003. Närsjukhusen i Stockholm och Uppsala · Sabbatsbergs Närsjukhus · Järva Närsjukhus · Dalens Närsjukhus · Rosenlunds Närsjukhus · Täby Närsjukhus · Elisabethkliniken i Uppsala Klinkerna · Europakliniken (ögonkirurgi) · Röntgenkliniker finns på alla närsjukhusen · FysiologLab AB (klinisk fysiologi - arbetsbelastningsprover för hjärta, kärl och lungor samt snarkbehandling) Kapacitet Närsjukhusen och klinikerna i Stockholm har årligen 400.000 patientkontakter, därav bl a 150.000 röntgenundersökningar, 20.000 dagkirurgiska ingrepp, 10.000 operationer med sluten vård, 31.000 MR- scanningar, 2.500 ögonoperationer och 6.000 hörapparatutprovningar. Specialistmottagningar · Allmän kirurgi · Internmedicin (bl a åderbrock, hemorrojder) · Kardiologi · Audiologi · Klinisk fysiologi (bl a (test och utprovning av snarkning, belast-ningsprover på hörapparater) hjärta, kärl och lungor) · Barnkirurgi · Lungmedicin · Barnmedicin · Ortopedi (bla knä- och · Barnortopedi höftplastik) · Gastroenterologi · Plastikkirurgi (bla · Gynekologi bröstreduktion) · Handkirurgi · Urologi (bla carpal tunnelsyndrom) · Ögon (bla kataraktkirurgi) · Hud · Öron, näsa, hals Operation Röntgen · Dagkirurgi · Konventionell röntgen · Kirurgi med · Ultraljud heldygnspatienter · Magnetresonansundersökning (MR) · Datortomografi (CT) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar