ISS TraffiCare varslar

ISS TraffiCare varslar Idag inleder ISS TraffiCare förhandlingar med de fackliga parterna om varsel av ett par hundra medarbetare. Orsaken är att tre av företagets största avtal är uppsagda för ny upphandling, däribland avtalet med SJ som löper ut vid årsskiftet. - Detta är en försiktighetsåtgärd. Vi hoppas naturligtvis att varslet inte ska behöva leda till uppsägning, säger ISS TraffiCares VD Jan Gustafsson. ISS TraffiCare levererar tjänster till tågföretagen i Sverige. Bland kunderna återfinns SJ AB, Tågkompaniet, BK-tåg, Banverket och Jernhusen. Tre av företagets största avtal är nu uppsagda för ny upphandling, till halvårsskiftet eller till årsskiftet 2003/2004. ISS TraffiCare, som totalt har drygt 900 anställda, varslar därför ett par hundra medarbetare på grund av befarad arbetsbrist. - Vi satsar givetvis på att behålla kontrakten. Men de uppsagda kontrakten berör en tredjedel av vår personalstyrka och vi måste ha beredskap även för det värsta scenariot, säger VD Jan Gustafsson. Vi kommer nu att inleda lokala MBL-förhandlingar på de orter som kan bli berörda. Mer information Kontakta Jan Gustafsson, VD ISS TraffiCare, tfn 08-762 31 33, 070-762 31 33. ISS TraffiCare AB erbjuder specialutvecklade tjänster inom fordonshantering, stationsservice och lokalvård. ISS TraffiCares unika tjänst Färdigt Tåg ger kunderna trafikklara tåg vid plattform. TraffiCare bildades 1999 genom en sammanslagning av olika funktioner inom Statens Järnvägar. Därmed skapades en organisation som kan leverera en helhetslösning för service och underhåll till reseföretag. ISS TraffiCare är sedan 2001 en del av ISS Sverige AB som ingår i det internationella serviceföretaget ISS A/S. ISS A/S är noterat på börsen i Köpenhamn och London. Mer information finns på www.iss-sverige.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till värl-dens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

Prenumerera

Dokument & länkar