Nu heter vi ISS Facility Services AB

Redan idag är ISS ett av de ledande företagen inom FM-området. För att ytterligare förstärka den positionen byter ISS Sverige AB nu namn till ISS Facility Services AB. Samtidigt flyttar våra dotterbolag och verksamheter ihop i gemensamma Business Center på de större orterna i landet.

I konkurrens med Johnson Controls, Manpower Solutions, Skanska Facilities Management och YIT Facilities Management har vi ambitionen att stärka vår position som ett av de ledande företagen inom FM-området. ISS Facility Services har över 10 000 medarbetare av mer än 60 nationaliteter som varje dag levererar service till hundratusentals människor över hela landet. – Med integrerade servicelösningar och ett strategiskt management inom FM-området vill vi att våra kunder i lugn och ro ska kunna fokusera på kärnverksamheten medan vi löser ”allt det där andra”, säger Hans John Øiestad, VD för ISS Facility Services AB. Ny VD Hans John Øiestad tillträdde den 1 september som VD och kommer närmast från VD-jobbet på ISS Health Care AB. Han har lång erfarenhet av strategisk utveckling i servicesektorn och har haft flera ledande befattningar inom ISS-koncernen. Han har också varit VD för Oslo Energi. För ytterligare information kontakta Hans John Øiestad, VD ISS Facility Services AB, tfn 0734-36 61 70 Göran Sundbom, kommunikationsdirektör ISS Facility Services AB, tfn 0734-34 62 62

Om oss

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till värl-dens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com

Prenumerera

Dokument & länkar