Stort intresse för nyinstiftat pris inom fastighetsförvaltning

Det nyinstiftade Stora Property-priset, som belönar nytt innovativt tänkande inom området fastighetsförvaltning, röner stort intresse bland landets teknologi-studenter. Priset som är på 100 000 kronor delas i år ut för första gången på Business Arena 17 september av KTHs rektor Peter Gudmundsson.

Stora Property-priset instiftades under Business arena 2007 av ISS Facility Services som på så sätt ville sätta fokus på, och visa vikten av att vårda Sveriges fastighets-bestånd som i dagsläget uppgår till ett värde av mer än 8 500 miljarder kronor. Stora Property-priset som delas ut i stipendieform, är på summan 100 000 kronor och belönar de uppsatser skrivna av universitets- och högskolestudenter. De tre mest utvecklande och nytänkande C- eller D-uppsatserna inom området fastighetsförvaltning får priset. Juryn består av Håkan Bryngelsson, vd för Vasakronan, Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt Förlags AB, Örjan Wikforss, professor på KTH och Anders Borggren affärsområdeschef för ISS Property Services. Priset delas ut av KTHs rektor Peter Gudmundsson.

- Vi är oerhört glada och mycket positivt överraskade över det engagemang som landets universitets- och högskolestudenter har visat genom att bidra med så många intressanta uppsatser långt innan sista anmälningsdatum har gått ut, säger ISS Sveriges vd Marcus Kristiansson.

Fastigheter har en lång livscykel och blir allt mer tekniskt komplexa att förvalta. Mindre resurser och ökade krav på lönsamhet ställer allt högre krav på välutbildad personal för att det ska gå att upprätthålla en bra förvaltning. Därför menar ISS att det är viktigt att trygga återväxten inom området.

- På det här sättet önskar vi stärka ingenjörsyrket i allmänhet och det fastighetsförvaltande skrået i synnerhet, och vi på ISS är stolta över att kunna bidra med ytterligare kompetens inom ett mycket viktigt område, säger Marcus Kristiansson.

Om oss

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till värl-dens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com