IT-Total tar hem Chromebooksaffär med Sollefteå kommun

IT-Total har tagit hem Sollefteå kommuns upphandling av Chromebooks, och ska�under avtalstiden leverera ca 3 500st Chromebooks av fabrikaten Dell och Asus�till elever och skolpersonal

IT-Totals anbud var det som bäst svarade upp mot kraven i upphandlingen och som var det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån pris, batteritid, vikt, garantitid samt funktionsgaranti på batterier.

Avtalet är ett helhetsåtagande inkluderat hårdvara och logistik där kommunen vill ha ett urval av olika modeller och fabrikat att välja av utifrån behov och pris vid varje givet tillfälle. Affären vanns i hård konkurrens mot bland annat Atea, Dustin och Ricoh.

- Det är en riktigt rolig affär som vårt gäng i Västernorrland gör. Inte minst då det är ett område som vi fokuserar lite extra på och vill växa mer på, säger Peter Wallin, Sälj- & marknadschef på IT-Total.

För mer information, kontakta:
Peter Wallin, Sälj- & marknadschef IT-Total, 073-522 23 84, peter.wallin@it-total.se
Henrik Grön, Regionchef Västernorrland IT-Total, 070-572 66 06, henrik.gron@it-total.se

Prenumerera