IVISYS AB mottager kompletterande order från GKN i Italien

Report this content

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
28 mars 2018

IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en kompletterande order från GKN Sinter Metals i Italien. Den kompletterande ordern avser en uppgradering av en hårdvarukomponent. Ordervärdet är på ca. 10,000 EUR och förväntas påverka IVISYS´ resultat för Q1 2018.

Detta är den tredje ordern som IVISYS mottager från GKN-koncernen.

GKN-koncernen är en global leverantör inom bilindustrin med mer än 150 fabriker runt om i världen och över 58,000 anställda.

VD JAKOB KESJE KOMMENTERAR

”Denna komplettering ligger helt i linje med våra förväntningar om att alla nya kunder kommer att bli regelbundna kunder med fortlöpande affärer, där vi stöttar deras övergång till Industri 4.0 avseende visionsbaserad kvalitetskontroll.” säger IVISYS VD Jakob Kesje.

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, VD, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar