J&W - Högre tillväxt och rörelseresultat

J&W - Högre tillväxt och rörelseresultat Konsultbolaget AB Jacobson & Widmark förbättrade rörelseresultatet under årets första nio månader, exklusive KM-förvärvet, med 26 % till 49,8 (39,4) Mkr. Rörelseresultatet för KMs konsultrörelse förbättrades 3:e kvartalet till -2,9 (-12,5) Mkr. Resultatet före skatt blev, efter strukturkostnader och SPP-återbäring, 233,2 Mkr. Resultatet per aktie ökade till 34:00 (7:70). Omsättningen steg med 29 % jämfört med föregående år till 754 (583) Mkr. - Vi kan fortsatt redovisa tillväxt och förbättrat resultat, säger VD Thomas Erséus. Den positiva trend vi tidigare haft fortsätter. J&W är inne i ett mycket spännande förändringsarbete där våra kompetenser blir mer heltäckande och där begrepp som ekonomi, humanism och miljö tillsammans med tjänster inom management blir ett viktigt tillskott till vårt teknikkunnande. Att kunna erbjuda helhetslösningar där kundvärde är centralt för våra konsulter kommer att vara en framgångsfaktor för oss, fortsätter Thomas Erséus. Fusionsarbetet med KM löper enligt plan och synergiangivelsen på 45 Mkr per år ligger fast. Arbetet med att få upp KMs nyckeltal till J&Ws är i full gång. Marknaden fortsätter att växa den närmaste tiden och bolaget förutspår fortsatt högt kapacitetsutnyttjande och tillväxt som en effekt dels av förvärven av KM och Lönners och dels av högre priser. - Arvodesnivån inom vår bransch jämfört med andra branscher är låg. Jag är övertygad om, efter samtal med både företrädare från konsultbolagen och kunderna, att det i takt med förbättrat kunderbjudande finns utrymme för bättre timpriser, säger VD Thomas Erséus. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Thomas Erséus tel. 08-688 6528 e-post, thomas.erseus@jw.se Se även J&Ws delårsrapport för januari-september 2000. J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag. Efter sammanslagning med KM bedrivs nu verksamheten i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad, och J&W Systems. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar