J&W förvärvar bredbandsbolag

J&W förvärvar bredbandsbolag J&W förvärvar Säkab Gruppen AB med dess dotterbolag Säkab Konsult AB. Säkab är specialiserade på uppdrag inom stadsnät och telekommunikation. Säkab omsätter 12 Mkr per år och har totalt 14 anställda i Malmö. Förvärvet av Säkab är ett viktigt led i utvecklingen av J&Ws verksamhet. "Säkab har under god lönsamhet byggt upp kompetens inom bredbands -teknik. Detta strategiska förvärv kommer att följas upp med en intensifierad marknadsbearbetning, med nyrekrytering på flera orter och med ett plan-mässigt utbyte av teknisk kompetens mellan Säkabs kommunikationskonsulter och J&Ws installationskonsulter" säger J&Ws VD Thomas Erséus. Plattform för tillväxt I affärsområdet J&W Sjölanders med 300 konsulter på 14 orter har J&W samlat sin kompetens inom El/tele- och VVS-projektering. Säkab som kommer att ingå i detta affärsområde tillför kompetens inom IT-området. Avsikten är att med Säkabs kompetens och J&W Sjölanders breda kontakt-yta mot marknaden etablera lokala grupper av bredbandskonsulter och där-med vidareutveckla det kunnande som Säkab utvecklat under de senaste tio åren. J&W tar genom förvärvet av Säkab ett konkret steg in i en ny och kraftigt expansiv marknad. Intelligenta hus en intressant marknad "Det är vår övertygelse att marknaden kommer att efterfråga en samlad kompetens om nät och kommunikationslösningar tillsammans med tillämp- ningar, knutna till nätet, i form av kraftförsörjning, belysning, styr, regler, övervakning, tele, data, säkerhet m.m. Säkabs kommunikationskunnande och J&W Sjölanders installationskunnande kommer därför att vidareutvecklas med sikte på att J&W skall vara den naturliga samarbetspartnern vid projektering av framtidens Intelligenta hus" säger Thomas Erséus. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Kjell Holmgren tel 08-731 25 23, e-post kjell.holmgren@jw.se eller Göran Selander tel 040-680 62 01, e-post g.selander@saekab.se J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00540/bit0002.pdf

Dokument & länkar