J&W har förvärvat Lönners

Report this content

J&W har förvärvat Lönners AB Jacobson & Widmark har nu förvärvat samtliga aktier i VVS-konsulten Bo Lönner AB. Bolaget, som omsätter drygt 40 Mkr på totalt ett 50-tal medarbetare, har varit särskilt framgångsrika i fråga om VVS-projektering åt läkemedelsindustrin. Bolaget har sitt kontor i Sundbyberg och kommer under det närmaste året att arbeta under namnet J&W Lönners. J&W har sedan länge ett antal VVS-projektörer på flera orter i landet. KM hade före J&Ws förvärv av bolaget byggt upp en VVS-verksamhet genom köpet av VAB och senast genom köpet av RTB Rörtekniska byrån i Stockholm. Genom förvärvet av Lönners förstärks J&Ws ställning inom VVS-projektering till att omfatta totalt 200 medarbetare i landet varav ett 100-tal i Stockholm. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Ulf Wickström tel 688 6189 eller 070-517 0005 e-post, ulf.wickstrom@jw.se eller Kjell Holmgren tel 688 6532 eller 070-573 6843 e-post, kjell.holmgren@jw.se J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag. Efter sammanslagningen med KM bedrivs nu verksamheten i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Installation och Industriell IT, J&W Mark och Anläggning och J&W Management. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar