J&W i nya uppdrag för Botniabanan

J&W i nya uppdrag för Botniabanan J&W Mark och Anläggning i Gävle har fått i uppdrag att projektera drygt 4 km industrispår in till Modo's massafabrik i Husum. Uppdraget inkluderar även vägar och broar. J&W har tidigare upprättat järnvägsplanen på samma sträcka och arbetar för närvarande bl a med tillståndsansökan för deponier. Uppdragets storlek är knappt 2 Mkr. Uppdragsgivare är Botniabanan AB. För mer information kontakta Per-Olof Olofsson, J&W Mark och Anläggning, södra Norrland, 026-66 35 69, e-post perolof.olofsson@jw.se J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01140/bit0002.pdf

Dokument & länkar