J&Ws innehav i KM ökar

J&Ws innehav i KM ökar AB Jacobson & Widmark (publ) har ökat sitt innehav av aktier i Kjessler & Mannerstråle AB (publ). J&Ws innehav uppgår nu till 3.568.307 aktier motsvarande 81,4% av kapitalet och rösterna i bolaget. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av VD Thomas Erséus, tel 08-731 2024 e-post, thomas.erseus@jw.se eller ekonomidirketör Kjell Holmgren, tel 08-731 2353, e-post, kjell.holmgren@jw.se J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976 och noterat OM Stockholmsbörsens O-lista. KM säljer kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Verksamheten bedrivs i sex dotterbolag: KM Arkitektur AB, KM Bygg & Anläggning AB, KM Elteknik AB, KM Intégria Certifiering AB och KM Net AB. KM är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar