J&Ws tillväxt 47 % och resultat 223 Mkr - behåller utdelningen på 13,50 kr/aktie

J&Ws tillväxt 47% och resultat 223 Mkr - behåller utdelning på 13,50 kr/aktie Konsultbolaget AB Jacobson & Widmark ökade under 2000 sin omsättning med 47% till 1 189 (808) Mkr. Vinsten före skatt uppgick till 223,0 (63,7) Mkr. Rörelseresultatet i J&Ws konsultrörelse exkl. KM-förvärvet förbättrades under året med 30 % till 77,6 (59,8) Mkr. Rörelseresultatet i KMs konsultrörelse förbättrades med 14 Mkr under andra halvåret och uppgick till -1,0 (-15,0) Mkr. - J&W är ett bolag i kraftig tillväxt och med stärkt lönsamhet, säger VD Thomas Erséus. Den positiva trend vi tidigare haft fortsätter. Särskilt glädjande är det att vi kunnat visa upp en fortsatt underliggande tillväxt och positiv resultatutveckling även om vi samtidigt genomfört en så stor fusion med KM. Exklusive förvärvet av KM har den underliggande tillväxten varit 13 % på en marknad som vuxit med 5 till 6 %. Tillväxten har dels skapats genom en allt bättre prisbild men också genom nyrekryteringar och mindre förvärv inom prioriterade tillväxtområden. Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att fatta beslut om en bibehållen utdelning på 13,50 kr/aktie och ett mandat för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier. - Vi förväntar oss en fortsatt bra marknad under 2001 och gör bedömningen att omsättningen under 2001 hamnar på ca 1,5 Mdr och ger en vinst före skatt överstigande 100 Mkr, säger VD Thomas Erséus. Ett starkt kassaflöde och en god intjänandeförmåga ger möjlighet till en god direktavkastning, vilket en bibehållen utdelning på 13,50 kr/aktie visar, fortsätter Thomas Erséus Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Thomas Erséus tel. 08-688 6528 e-post, thomas.erseus@jw.se Se även J&Ws bokslutskommuniké för 2000 som lämnas i direkt följd efter detta pressmeddelande. J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag. Verksamheten bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00700/bit0001.pdf

Dokument & länkar