Nytt incitamentsprogram i J&W

Report this content

Nytt incitamentsprogram i J&W Styrelsen för AB Jacobson & Widmark (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 9 november 2000 för att förelägga stämman förslag till beslut om emission av ett nytt optionsprogram riktat mot nyanställda i anslutning till förvärvet av KM. Totalt 200 000 teckningsoptioner skall emitteras för att möjliggöra för anställda i KM att förvärva optioner på i princip samma villkor som tidigare i år gällt för övriga J&W-anställda. 200 000 teckningsoptioner motsvarar vid full nyteckning om 3 år en utspädning på ca 3,7 %. Optionerna skall säljas på marknadsmässiga villkor varvid varje anställd garanteras en tilldelning av 200 st och maximalt antal per medarbetare är 5 000 st. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av VD Thomas Erséus, tel 08-688 65 28, e-post thomas.erseus@jw.se eller Kjell Holmgren, tel 08-688 65 32, e-post kjell.holmgren@jw.se J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag. Efter sammanslagning med KM bedrivs nu verksamheten i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Installation och Industriell IT, J&W Mark och Anläggning, och J&W Management. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar