Referat från presskonferens

Referat från presskonferens om J&Ws förvärv av KM - Äntligen händer det något i branschen - Vi har väntat länge på en strukturaffär i konsultbranschen. Därom verkade samtliga närvarande vid J&Ws presskonferens vara eniga. - Det behövs en affär av detta slag, det är bara att gratulera och önska lycka till, sa en av KMs f.d huvudägare, Bengt Stillström som nu sålt sina aktier till J&W. J&Ws VD Thomas Erséus informerade om bakgrunden till affären. J&W har arbetat intensivt under senare år med att stärka verksamheten och balansräkningen. - Vi har lagt ned olönsamma kontor, organiserat om koncernen och satsat stort på områden som vi bedömer intressanta för framtiden, t ex energi och miljö, sa Thomas Erséus. Dessutom har vi haft draghjälp av en positiv marknadsutveckling. KM däremot har inte lyckats öka sin lönsamhet, bl a därför att de har höga overheadkostnader. Men de har ett mycket gott renommé på marknaden, erfarna och kunniga konsulter och en hög IT- kompetens. Det är viktigt att komma ihåg att detta är det främsta skälet till affären, fortsatte Thomas Erséus. - För att detta ska bli en alltigenom lönsam affär kommer vi nu att vidta en del besparingsåtgärder, sa J&Ws ekonomidirektör Kjell Holmgren. I första hand avvecklas KMs moderbolag, därefter kommer en avbolagisering att ske som innebär att alla konsulter anställs i J&W. Totalt räknar vi med besparingsmöjligheter på drygt 40 Mkr per år som väntas få full effekt från år 2002 fortsatte Kjell Holmgren. Hur gör ni med KMs SPP-pengar? - De ingår naturligtvis som förstärkning av soliditeten i det gemensamma bolaget och innebär att vi snabbare kan återbetala det lån på ca 310 Mkr som vi erhållit för att genomföra förvärvet. Innebär detta personalneddragningar? - Ja, i storleksordningen 50 personer, och främst på den administrativa sidan. Det behövs bara en företagsledning, en årsredovisning, en revision, en ekonomiavdelning, en personalavdelning och en IT-organisation. - KM har satsat mycket på KM Net, tänker ni fortsätta den satsningen? - Vi ska givetvis gå igenom KMs verksamhet noggrant och vara mycket rädda om rörelsen. I såväl KM som J&W är t ex IT-verksamheten mer utvecklad än vad många tror. Jag vet också att även KM har satsat på t ex Knowledge Management. Självklart ska vi nu låta våra respektive bästa sidor smälta samman till ett mycket konkurrenskraftigt bolag. J&Ws ordförande Jan Åkesson tyckte att J&Ws förvärv av KM är en logisk, glasklar affär. - Nu är det också dags att teknikkonsultbranschen får sin rättmätiga position på aktiemarknaden. Där finns en tillväxt och en teknikhöjd som aktiemarknaden inte riktigt sett ännu, tyckte han. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av VD Thomas Erséus, tel 08-731 2024 e-post, thomas.erseus@jw.se eller ekonomidirketör Kjell Holmgren, tel 08-731 2353, e-post, kjell.holmgren@jw.se J&W är ett utvecklingsinriktat tekniskt konsultföretag. Verksamheten bedrivs i fem samverkande affärsområden: J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Mark och Anläggning, J&W Projektstyrning och J&W Sjölanders. J&W är börsnoterat sedan 1976 och noterat OM Stockholmsbörsens O-lista. KM säljer kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Verksamheten bedrivs i sex dotterbolag: KM Arkitektur AB, KM Bygg & Anläggning AB, KM Elteknik AB, KM Intégria Certifiering AB och KM Net AB. KM är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT01090/bit0002.pdf

Dokument & länkar