Ny morgontidning i Stockholm

Ny morgontidning i Stockholm Gratistidningen "100 Nyheter" lanseras hösten 2000 Den finländska börsnoterade mediekoncernen Janton lanserar en ny gratis- tidning i Stockholm. Från och med den 3 oktober 2000 kommer 100 Nyheter att delas ut varje vardagsmorgon. Som namnet antyder kommer tidningen att innehålla dagens hundra viktigaste nyheter. Dessutom produceras redaktio- nellt material skräddarsytt för målgruppen. Under de tidiga morgontimmarna kommer tidningen att delas ut från hand till hand, utanför tunnelbanesta- tioner och vid stadens viktigaste trafikanslutningar. 100 Nyheter fungerar enligt ett unikt koncept som har testats framgångs- rikt i Helsingfors sedan april 1997. Styrkan ligger i distributionen - att läsarna får tidningen direkt i handen. - Det här är det absolut effektivaste sättet att nå läsarna. För stressade morgonresenärer kan de extra stegen till tidningsstället vara av avgörande betydelse. Många låter hellre bli att läsa tidningen än att ta sig det besväret, anser Antti Kivimaa, VD Jantonkoncernen. I Helsingfors har 100 Nyheter (Uutislehti 100) och svenskägda Metro levt sida vid sida sedan 1999. Uutislehti 100 är starkt anpassat till konsumen- ternas behov och önskemål. Majoriteten av läsarna är medelinkomsttagare och kvinnor under 50 år, vilket syns i nyhetsutbudet. Lokala nyheter med en koncentration på små nära ting såsom hem, hälsa, barn och utbildning prioriteras. Uutislehti 100 är med sina 240.000 läsare den näst mest lästa tidningen, efter Helsingin Sanomat, i Helsingforsregionen. - Vi har en stark tilltro till vår konkurrenskraft i Stockholm. Stockholm utgör en stor marknad och vi har ett starkt koncept, en konkur- renskraftig produkt och ett effektivt distributionssystem. Framgångsfakto- rer för 100 Nyheter är en liten administration, professionell och effektiv försäljning samt konkurrenskraftiga annonspriser. 100 Nyheter kan erbjuda intressanta möjligheter för investerare och samarbetspartners, säger Antti Kivimaa. Det här är första landvinningen utomlands för företagets tidningsdel, men en vidare expansion är under planering. - För tillfället undersöker vi tre till fem olika alternativ. Nästa 100 Nyheter lanseras sannolikt under våren 2001, säger Jukka Kuusanmäki, utvecklingsdirektör Jantonkoncernen. Mer information och bildmaterial finns på http://www.janton.fi VD Antti Kivimaa +358 400 501 780 Pressmaterial: Anna Dammert +358 9 6869 7969, anna.dammert@jklcommunicare.fi Fakta Janton OYJ Janton OYJ är noterade på Helsingforsbörsen. Mediekoncernen sysslar med tidningsproduktion, lokalradio och digital TV samt nymedieproduktion i Finland. Dessutom har Janton ett välutvecklat distributionsnätverk. Janton är ett solitt företag som 1999 hade en omsättning på 376 miljoner kronor. Resultatet före skatt var ca 70 miljoner kronor vilket innebär en årlig tillväxt på ca 20 procent. Jantons största ägare är Sanoma WSOY (21,4 procent). Gruppen har en omsättning på 11 miljarder kronor och pub- licerar bland annat nordens största dagstidning Helsingin Sanomat. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar